Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Εταιρεία

Print page

Εταιρεία

EMEA

Πάνω από 30 Χρόνια Επιτυχίας στην Ευρώπη

EMEA

Το όνομα Mitsubishi Electric είναι συνώνυμο με τα καινοτόμα, υψηλής ποιότητας προϊόντα – σε εργοστασιακό αυτοματισμό όπως και σε άλλους τομείς. Προγραμματιζόμενοι λογικοί ελεγκτές, ελεγκτές CNC, λύσεις κίνησης, βιομηχανικά ρομπότ και συστήματα επεξεργασίας ηλεκτρικής αποφόρτισης από την Mitsubishi Electric θεωρούνται πρωτοπόρα στους τομείς τους και έχουν συμβάλλει στην επιτυχία των επιχειρήσεων σε όλη την Ευρώπη για πάνω από 30 χρόνια.

Οι χρήστες σε όλες τις βιομηχανίες έχουν ωφεληθεί από τα αναπτυγμένα, αξιόπιστα προϊόντα μας, τις εξατομικευμένες λύσεις και την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και υποστήριξη. Η Mitsubishi Electric έχει κλάδους στην Γερμανία, Αγγλία, Γαλλία, Ιρλανδία, Ιταλία και Ισπανία και το εκτεταμένο δίκτυό μας από εμπορικούς συνεταίρους εγγυάται ξεχωριστή εξυπηρέτηση πελατών και γρήγορη παράδοση σε όλη την Ευρώπη.

Το 2003 ιδρύσαμε τον Όμιλο Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Εργοστασιακού Αυτοματισμού για να ενισχύσουμε περισσότερο την θέση μας σε αυτόν τον δυναμικό τομέα. Ο FA-EBG είναι ένας προστατευτικός οργανισμός ο οποίος συγκεντρώνει τις δραστηριότητες των τριών κατηγοριών εργοστασιακού αυτοματισμού της εταιρείας: Βιομηχανικός Αυτοματισμός, Μηχατρονικά EDM (επεξεργασία ηλεκτρικής αποφόρτισης) και Μηχατρονικά CNC (ελεγκτής CNC και τεχνολογίες κίνησης). Επιπλέον, ο FA-EBG συντονίζει επίσης δραστηριότητες όπως εμπόριο, αποθήκευση και τεχνική υποστήριξη σε όλη την Ευρώπη.

Επικοινωνία

Αρχή