Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Πνευματικά Δικαιώματα

Print page

Πνευματικά Δικαιώματα

Σφραγίδα

Διαχειριστής ιστότοπου κατά την έννοια του σημείου 5
Mitsubishi Electric Europe B. V.
German Branch
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Germany
Phone: +49 (0) 2102 / 486-0
Fax: +49 (0) 2102 / 486 - 1120
E-Mail: info@mitsubishi-automation.com
Website: eu3a.mitsubishielectric.com/fa/en

Εμπορικό μητρώο:
Δικαστική Αρχή Μητρώου: Επαρχιακό δικαστήριο Ντίσελντορφ
Αριθμός μητρώου: HRB 43766

Διευθύνοντες Σύμβουλοι:
Tatsuya Ishikawa, Takayuki Kifuku, Masahiko Konishi, Shunji Kurita, Eric Pellerin, Hartmut Pütz, Andreas Wagner

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με το άρθρο 27 του γερμανικού νόμου περί ΦΠΑ:
DE 812014615

Υπεύθυνος περιεχομένου σύμφωνα με το άρθρο 55 (2) RStV:
Hartmut Pütz
(διεύθυνση όπως παραπάνω)

Αριθμός καταχώρισης WEEE: 928 414 00

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και εικόνας:
Εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά, τα περιεχόμενα του eu3a.mitsubishielectric.com/fa/en προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα. Οι φωτογραφίες που χρησιμοποιούνται μπορούν να επισημαίνονται με μνεία πηγής ή να αναφέρονται παρακάτω, εκτός αν έχουν δημιουργηθεί ιδιωτικά. Η χρήση φωτογραφιών σε ιστότοπους τρίτων επιτρέπεται μόνο εντός του πεδίου εφαρμογής της αντίστοιχης άδειας δημιουργού.

Διαχείριση Ιστοσελίδας:
Andrea Intveen
(διεύθυνση όπως παραπάνω)

Τεχνική Υλοποίηση:
pdp GmbH

Αρχή