• Καταχώρηση
  • Είσοδος

Πνευματικά Δικαιώματα

Print page

Privacy

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για το λόγο αυτόν τηρούμε τις διατάξεις των νόμων σε όλες τις διαδικασίες επεξεργασίας δεδομένων (π.χ. συλλογή, επεξεργασία και διαβίβαση). Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας απαιτεί τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων. Ως προσωπικά δεδομένα νοούνται τα μεμονωμένα δεδομένα για προσωπικές ή αντικειμενικές καταστάσεις συγκεκριμένου ή δυνάμενου να αναγνωρισθεί φυσικού προσώπου. Στην ακόλουθη δήλωση σας παρέχουμε μια συνοπτική παρουσίαση για τα δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε, τον τρόπο, με τον οποίο χρησιμοποιούμε και διαβιβάζουμε τα δεδομένα αυτά, και τον τρόπο, με τον οποίο μπορείτε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με τα επεξεργασθέντα από εμάς δεδομένα.

Η υπεύθυνη υπηρεσία υπό την έννοια των νόμων περί προστασίας δεδομένων για τη συλλογή, αποθήκευση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων είναι η:

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Υποκατάστημα Γερμανίας
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen
Γερμανία
Τηλ.: +49 (0)2102 / 486 - 0
Φαξ: +49 (0)2102 / 486 - 1120
E-Mail: info@mitsubishi-automation.com

Η προσφορά μας αφορά την Mitsubishi Factory Automation (εδώ «Mitsubishi Automation» ή «FA») για τις περιοχές της Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής («ΕΜΕΑ»). Τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε διαφέρουν μεταξύ τους, ανάλογα με το εάν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας ως απλός επισκέπτης ή εάν χρησιμοποιείτε ειδικά περιεχόμενα ή προσφορές, για τα οποία ισχύουν επιπλέον ειδικοί όροι.

I. Δεδομένα κατά την επίσκεψη της ιστοσελίδας μας
(χωρίς χρήση ειδικών προσφορών)

1. Συλλογή δεδομένων

Όλα τα δεδομένα, τα οποία συλλέγουμε σχετικά με την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, αποθηκεύονται από εμάς μόνο με τέτοιο τρόπο, ώστε να μην μπορεί να προσδιορισθεί ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Έτσι μπορείτε να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας ανώνυμα.

Συλλέγουμε ή αποθηκεύουμε επιπλέον δεδομένα μόνο, εάν μας παρέχετε τα δεδομένα αυτά οικειοθελώς. Αυτό μπορεί να γίνει κατά την εγγραφή σας στην ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν απαιτούνται για την απλή επίσκεψη της ιστοσελίδας μας.

2. Προσωρινά Cookies

Με σκοπό τη βελτίωση της ευχρηστίας της ιστοσελίδας μας και την προστασία των δικαιωμάτων των περιστασιακών χρηστών της ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούμε μόνο session cookies. Τα session cookies δεν περιέχουν κακόβουλο λογισμικό. Το session cookie με την ονομασία «PHPSESSID» αποθηκεύει μια τυχαία, μοναδική σειρά γραμμάτων και αριθμών ως ταυτότητα συνόδου (session ID) στον υπολογιστή σας. Αυτή η ταυτότητα συνόδου είναι απαραίτητη, ώστε να εξασφαλιστεί ότι λαμβάνετε τις ορθές πληροφορίες από τη βάση δεδομένων μας, π.χ. την ορθή γλώσσα ή/και δυναμικά περιεχόμενα, τα οποία προκύπτουν από την πορεία της επίσκεψής σας στην ιστοσελίδα μας. Η ταυτότητα συνόδου δημιουργείται εκ νέου με κάθε επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας. Η ταυτότητα συνόδου διαγράφεται αυτομάτως, όταν αποχωρείτε από την ιστοσελίδα μας. Εάν θέλετε να απενεργοποιήσετε τα session cookies, μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας (παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία βοήθειας του φυλλομετρητή σας για περισσότερες πληροφορίες). Σας ενημερώνουμε ότι σε αυτήν την περίπτωση η εμπειρία σας στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται να είναι μειωμένη / περιορισμένη.

3. Μόνιμα Cookies

Το cookie "cookies_accepted" είναι cookie που καταγράφει το γεγονός ότι έχετε κάνει κλικ στο κουμπί "Ναι" στην ειδοποίησή μας για τα cookies. Το cookie αυτό αποθηκεύει την ανώνυμη τιμή "true" η οποία χρησιμοποιείται για να θυμάστε ότι έχετε επιτρέψει τα cookies και για να μην εμφανίζεται ξανά η ειδοποίηση για τα cookies.

4. Εργαλείο Ανάλυσης Ιστοχώρου, Αναλυτική της Google

Ο ιστοχώρος αυτός χρησιμοποιεί την Google Analytics, μια υπηρεσία αναλυτικής ιστοχώρου που παρέχεται από την Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (εφεξής: “Google”). Η Google Analytics χρησιμοποιεί “cookies”, τα οποία είναι αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στον υπολογιστή σας, ώστε να μπορεί ο ιστοχώρος να αναλύει με ποιο τρόπο τον χρησιμοποιούν οι χρήστες. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση του ιστοχώρου σας μεταδίδονται και αποθηκεύονται από τη Google σε servers στις Ην. Πολιτείες Αμερικής.

Επειδή έχουμε ενεργοποιήσει την ανωνυμία του IP στον ιστοχώρο αυτό (“IP-masking”, όπως λέγεται, προσθέτοντας τη λειτουργία “_anonymizeIp()” στον κώδικα προγραμματισμού της Google Analytics) η διεύθυνσή σας IP θα έχει περικοπεί εντός του χώρου των Μελών Κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων συμβαλλομένων στη Συμφωνία περί Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου. Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, ολόκληρη η διεύθυνση IP θα μεταδίδεται πρώτα σε server της Google στην Αμερική και θα περικόπτεται εκεί.

Η Google θα χρησιμοποιεί αυτά τα στοιχεία εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστοχώρου με σκοπό την αξιολόγηση της χρήσης που κάνετε στον ιστοχώρο, συντάσσοντας εκθέσεις γύρω από τη δραστηριότητα του ιστοχώρου για τους διαχειριστές του, και παρέχοντάς τους άλλες υπηρεσίες σε σχέση με τη δραστηριότητα του ιστοχώρου και τη διαδικτυακή χρήση. Η διεύθυνση IP την οποία μεταδίδει ο Browser σας μέσα στο πλαίσιο λειτουργίας της Google Analytics δε θα συσχετιστεί με κανένα άλλο σύνολο δεδομένων που φυλάσσει η Google.

Μπορείτε να αρνηθείτε τη χρήση των cookies επιλέγοντας τις κατάλληλες ρυθμίσεις στον browser σας, όμως θα πρέπει να γνωρίζετε ότι έτσι ίσως να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πλήρως τις λειτουργίες του ιστοχώρου αυτού.

Επίσης μπορείτε να μην δεχθείτε τη λειτουργία εντοπισμού της Google Analytics το οποίο θα ισχύει και μελλοντικά, κατεβάζοντας το πρόσθετο Google Analytics Opt-out Browser Add-on (Πρόσθετο στον server για μη αποδοχή της Αναλυτική της Google), από κάτω

http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

και εγκαθιστώντας το στον υπολογιστή σας.

Εναλλακτικά και ειδικά στην περίπτωση που το προαναφερόμενο πρόσθετο δεν μπορεί να εγκατασταθεί στον browser σας (ειδικότερα εάν χρησιμοποιείτε τον ιστοχώρο σε ορισμένες κινητές συσκευές), μπορείτε να μην επιτρέψετε στη Google να χρησιμοποιεί τα στοιχεία σας όπως προαναφέραμε στο μέλλον πατώντας στο εξής link:

Εγκατάσταση του Google Analytics Opt-Out-Cookie

Με αυτό τον τρόπο ένα cookie μη αποδοχής (Opt-Out-Cookie) θα εγκατασταθεί στη συσκευή σας, αποθηκεύοντας την απόφασή σας να μην αποδεχτείτε την προαναφερόμενη χρήση των στοιχείων σας από τη Google, αναφορικά όμως με αυτό το domain και το συγκεκριμένο browser όπου έχετε εγκαταστήσει το Opt-Out-Cookie.

In case you delete your cookies within this browser, you will need to click this link again in order to uphold your objection.

II. Περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε απορίες αναφορικά με την προστασία δεδομένων, θέλετε να ζητήσετε πληροφορίες για αποθηκευμένα δεδομένα που σας αφορούν, έχετε διαπιστώσει ότι έχουν αποθηκευτεί εσφαλμένα δεδομένα ή/και κατά την άποψή σας απαιτείται η διαγραφή δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε οποτεδήποτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων μας στα εξής στοιχεία επικοινωνίας:

κύριος H. Gimm<

Mitsubishi Electric Europe B.V.
Υποκατάστημα Γερμανίας
Mitsubishi-Electric-Platz 1
40882 Ratingen

Γερμανία

Τηλ.:  +49 (2102) 486-0
Φαξ:  +49 (2102) 486-1120
E-Mail  pr@meg.mee.com

Τέλος δήλωσης τήρησης απορρήτου

Ερωτήσεις
Επικοινωνία
Βάση Γνώσεων
Βοήθεια