Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Πνευματικά Δικαιώματα

Print page

Πνευματικά Δικαιώματα

Πολιτική Απορρήτου Πελατών της MEU

1Πολιτική Απορρήτου

1.1Η Mitsubishi Electric Europe BV, μαζί με άλλα μέλη του ομίλου της (η MEU, εμείς/εμάς/δικοί μας) δεσμευόμαστε ως προς την διασφάλιση του απορρήτου των πελατών και των χρηστών μας (εσείς/δικοί σας) που επισκέπτονται τους ιστοτόπους μας (οι Ιστότοποι). Αυτή η πολιτική απορρήτου (η Πολιτική Απορρήτου) καθορίζει τις πρακτικές μας συλλογής και ανταλλαγής προσωπικών στοιχείων για τους ιστοτόπους μας και αποσκοπεί στο να σας ενημερώσει για τους τρόπους με τους οποίους οι Ιστότοποι συλλέγουν προσωπικά στοιχεία, τις χρήσεις αυτών των προσωπικών στοιχείων και τους τρόπους με τους οποίους θα μοιραστούμε τα προσωπικά στοιχεία που επιλέγετε να μας παρέχετε.

1.2Αν είστε ήδη πελάτης μας, περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας στοιχείων καθορίζονται στη σύμβαση πελατών που έχετε μαζί μας. Επίσης όταν συλλέγουμε προσωπικά στοιχεία από εσάς μπορεί να παρέχονται περαιτέρω ειδοποιήσεις που τονίζουν ορισμένες χρήσεις που επιθυμούμε να διενεργήσουμε με τα προσωπικά σας στοιχεία μαζί με τη δυνατότητα αποδοχής ή άρνησης από επιλεγμένες χρήσεις.

1.3Οι ιστότοποί μας ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους τρίτων. Εάν ακολουθήσετε κάποιον σύνδεσμο που οδηγεί σε κάποιον από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων, παρακαλούμε να έχετε υπόψη ότι εκείνοι ακολουθούν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου και ότι δεν αναλαμβάνουμε καμία υπαιτιότητα ή ευθύνη για τις πολιτικές τους ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Να ελέγχετε αυτές τις πολιτικές πριν υποβάλλετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σε τέτοιους ιστότοπους τρίτων.

1.4Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου αποσκοπεί στο να εξηγήσει τις δικές μας πρακτικές απορρήτου και καλύπτει τους ακόλουθους τομείς:

(a)Ποια προσωπικά δεδομένα, σε σχέση με εσάς, μπορούμε να συλλέξουμε

(b)Πώς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(c)Πώς προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

(d)Πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας & τα δικαιώματά σας περί μη χρήσης για εμπορικούς σκοπούς και περί πρόσβασης και ενημέρωσης των προσωπικών σας δεδομένων

(e)Η Πολιτική μας για τα Cookies

(f)Πώς θα γίνουν αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου και στην Πολιτική των Cookies

2Δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε σχετικά με εσάς

2.1Θα συλλέξουμε και θα επεξεργαστούμε όλα ή ορισμένα από τα εξής προσωπικά δεδομένα σχετικά με εσάς:

(a)Δεδομένα που μας παρέχετε
Προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε, όπως όταν χρησιμοποιείτε το έντυπο επικοινωνίας στους ιστοτόπους μας, δηλαδή το όνομα, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και άλλα στοιχεία επικοινωνίας.

(b)Η αλληλογραφία μας
Όταν επικοινωνείτε μαζί μας, συνήθως τηρούμε τα στοιχεία της επικοινωνίας αυτής.

(c)Πληροφορίες από έρευνες
Μπορεί επίσης να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούμε για ερευνητικούς σκοπούς. Σε τέτοιες περιπτώσεις συλλέγουμε τις πληροφορίες που παρέχονται στο συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο.

(d)Χρήση ιστοσελίδας και επικοινωνίας
Λεπτομέρειες σχετικά με τις επισκέψεις σας στους ιστότοπους και στοιχεία σας που συλλέγονται μέσω των cookies και άλλων τεχνολογιών ανίχνευσης, όπως, μεταξύ άλλων, η διεύθυνση IP και το όνομα τομέα, η έκδοση του συστήματος περιήγησης και του λειτουργικού, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας, των αρχείων καταγραφής ιστού και άλλων δεδομένων επικοινωνίας, και τους πόρους στους οποίους έχετε πρόσβαση.

3Χρήσεις που γίνονται στα προσωπικά σας δεδομένα

3.1Σε αυτή την ενότητα, παρουσιάζουμε τους σκοπούς για τους οποίους χρησιμοποιούμε προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε μέσω των ιστοτόπων μας και, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, προσδιορίζουμε τις "νομικές βάσεις" επάνω στις οποίες στηριζόμαστε για την επεξεργασία των δεδομένων.

3.2Αυτές οι "νομικές βάσεις" καθορίζονται στον Ευρωπαϊκό Νόμο περί Προστασίας Δεδομένων, ο οποίος επιτρέπει στις εταιρείες να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα μόνο όταν η επεξεργασία τους επιτρέπεται από τις ειδικές "νομικές βάσεις" που καθορίζονται από το νόμο (πλήρης περιγραφή κάθε τέτοιου σκεπτικού μπορεί να βρεθεί εδώ)

3.3Λάβετε υπόψη ότι εκτός από τις γνωστοποιήσεις που προσδιορίζουμε στα επόμενα, μπορούμε να αποκαλύψουμε προσωπικές πληροφορίες για τους σκοπούς που εξηγούμε στην παρούσα ειδοποίηση σε παρόχους υπηρεσιών, αναδόχους, αντιπροσώπους, συμβούλους (π.χ. νομικούς, οικονομικούς, επιχειρηματικούς ή άλλους συμβούλους) και συνεργάτες της MEU που εκτελούν δραστηριότητες για λογαριασμό μας, καθώς και άλλα μέλη του ομίλου Mitsubishi Electric.

(a)Για να επικοινωνούμε αποτελεσματικά μαζί σας και να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας
Για να ολοκληρώνουμε τις εργασίες μας, όπως απαντήσεις στα ερωτήματά σας, ή να επικοινωνούμε μαζί σας ή να εκπληρώνουμε τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από συμφωνίες που γίνονται μεταξύ μας.

 Για να χρησιμοποιούμε αιτιολόγηση:
συγκατάθεση, νόμιμο συμφέρον (ώστε να σας ενημερώνουμε με ειδήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)

(b)Για να σας παρέχουμε εμπορικές πληροφορίες
Για να σας παρέχουμε ενημερώσεις και προσφορές, όταν επιλέγετε να τις λαμβάνετε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για να σας προωθήσουμε εμπορικά προϊόντα και υπηρεσίες από εμάς ή από επιλεγμένους επαγγελματικούς συνεργάτες μας μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, SMS, τηλεφώνου και φαξ και, όταν το απαιτεί ο νόμος, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας τη στιγμή που συλλέγουμε δεδομένα για τη διεξαγωγή οποιουδήποτε από τους προηγούμενους τύπους εμπορικής προώθησης. Προσφέρουμε την επιλογή διακοπής ή άρνησης περαιτέρω επικοινωνίας σχετικά με οποιοδήποτε εμπορικό ηλεκτρονικό μήνυμα που λάβατε ή μπορείτε να αρνηθείτε χρησιμοποιώντας το επόμενο έντυπο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
συγκατάθεση, νόμιμο συμφέρον (ώστε να σας ενημερώνουμε με ειδήσεις σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας)

(c)Για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης
Για να αναλύουμε τα προσωπικά σας στοιχεία, προκειμένου να κατανοούμε καλύτερα τις υπηρεσίες και τις εμπορικές απαιτήσεις άλλων δικών σας και δικών μας πελατών και να κατανοούμε καλύτερα αυτά που προσφέρουμε και να αναπτύσσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
έννομα συμφέροντα (για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας)

(d)Για την παρακολούθηση ορισμένων δραστηριοτήτων
Για την παρακολούθηση ερωτημάτων και συναλλαγών ώστε να εξασφαλίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών, τη συμμόρφωση με τις διαδικασίες και την καταπολέμηση της απάτης.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
νομικές υποχρεώσεις, έννομες αξιώσεις, έννομο συμφέρον (για να διασφαλίσουμε την ποιότητα και τη νομιμότητα των υπηρεσιών μας)

(e)Για να σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές
Για να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
έννομο συμφέρον (για να σας ειδοποιούμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας)

(f)Για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι σχετικό
Για να διασφαλίζουμε ότι το περιεχόμενο από τους ιστοτόπους μας παρουσιάζεται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για εσάς και τη συσκευή σας, πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει τη μεταβίβαση των δεδομένων σας σε συνεργάτες, προμηθευτές ή/και παρόχους υπηρεσιών.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
έννομο συμφέρον (ώστε να μας επιτρέπετε να σας παρέχουμε το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες στους ιστοτόπους)

(g)Να αναδιοργανώνουμε ή να κάνουμε αλλαγές στην επιχείρησή μας
Σε περίπτωση που: (i) βρισκόμαστε σε φάση διαπραγμάτευσης για την πώληση της επιχείρησής μας ή μέρους αυτής σε τρίτους, ii) η επιχείρησή μας πωλείται σε τρίτους, ή (iii) βρισκόμαστε σε φάση αναδιοργάνωσης, ενδέχεται να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε ορισμένα ή όλα τα προσωπικά σας δεδομένα στο σχετικό τρίτο μέρος (ή στους συμβούλους του) ως μέρος οποιασδήποτε διαδικασίας με την πρέπουσα επιμέλεια, με σκοπό την ανάλυση οποιασδήποτε προτεινόμενης πώλησης ή αναδιοργάνωσης. Μπορεί επίσης να χρειαστεί να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε αυτήν την αναδιοργανωμένη οντότητα ή τρίτο μέρος μετά την πώληση ή την αναδιοργάνωση για να τα χρησιμοποιήσουν για τους ίδιους σκοπούς που καθορίζονται στην παρούσα πολιτική.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
έννομο συμφέρον(για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την επιχείρησή μας)

(h)Σε σχέση με νομικές ή κανονιστικές υποχρεώσεις
Μπορεί να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία προς συμμόρφωση με τις κανονιστικές μας απαιτήσεις ή τη συνδιαλλαγή με τις ρυθμιστικές αρχές, κατά περίπτωση, πράγμα που μπορεί να περιλαμβάνει την αποκάλυψη των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτους, τις δικαστικές υπηρεσίες ή/και ρυθμιστικές αρχές ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου σε σχέση με ερωτηματολόγια, νομικές ενέργειες, ή έρευνες οπουδήποτε στον κόσμο ή όπου είναι υποχρεωμένοι να το πράξουν. Εάν επιτρέπεται, θα παραπέμψουμε οποιοδήποτε τέτοιο αίτημα σε εσάς ή θα σας ειδοποιήσουμε πριν απαντήσουμε, εκτός και αν η πράξη μας αυτή θα ζημίωνε την πρόληψη ή την ανίχνευση κάποιου εγκλήματος.

 Χρησιμοποιήστε αιτιολόγηση:
νομικές υποχρεώσεις, νόμιμες αξιώσεις, έννομο συμφέρον (συνεργασία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τις ρυθμιστικές αρχές)

4Μεταφορά, αποθήκευση και ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων

 Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

4.1Καμία μεταβίβαση δεδομένων μέσω του Διαδικτύου ή της ιστοσελίδας δεν μπορεί να θεωρηθεί άτρωτη στην εισβολή. Ωστόσο, διατηρούμε εύλογες εμπορικά φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές δικλείδες ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις περί προστασίας δεδομένων.

4.2Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές δικούς μας ή των συμβεβλημένων μας αναδόχων ενώ η πρόσβαση σε αυτές και η χρήση τους γίνεται σύμφωνα με τις πολιτικές και τα πρότυπα ασφαλείας μας. Σε περίπτωση που σας έχουμε δώσει (ή έχετε επιλέξει) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε ορισμένα τμήματα των ιστοτόπων μας, είστε υπεύθυνοι για την τήρηση του μυστικού αυτού κωδικού και τη συμμόρφωση με οποιεσδήποτε άλλες διαδικασίες ασφάλειας που σας γνωστοποιούμε. Σας ζητούμε να μην μοιράζεστε τον κωδικό πρόσβασης με κανέναν.

 Εξαγωγή εκτός του ΕΟΧ

4.3Τα προσωπικά σας στοιχεία μπορούν να χρησιμοποιηθούν από στελέχη ή προμηθευτές, να μεταβιβαστούν ή/και να αποθηκευτούν σε προορισμό εκτός της χώρας στην οποία βρίσκεστε, της οποίας οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων ενδέχεται να είναι χαμηλότερων προτύπων από αυτούς της χώρας σας. Σε κάθε περίπτωση θα διαφυλάξουμε τα προσωπικά σας στοιχεία όπως ορίζεται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

4.4Στις περιπτώσεις που μεταβιβάζουμε προσωπικές σας πληροφορίες μέσα από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ) εκτός του ΕΟΧ, μπορεί να χρειαστεί να λάβουμε συγκεκριμένα πρόσθετα μέτρα για τη διασφάλιση των σχετικών προσωπικών πληροφοριών. Ορισμένες χώρες εκτός ΕΟΧ έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω του ότι παρέχουν μέτρα ουσιαστικά ισοδύναμα με τους νόμους του ΕΟΧ περί προστασίας δεδομένων και γι' αυτό δεν απαιτούνται πρόσθετες διασφαλίσεις για την εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών σε αυτές τις δικαιοδοσίες. Σε χώρες που δεν έχουν λάβει αυτές τις εγκρίσεις (δείτε τον πλήρη κατάλογο εδώ http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm), θα θεσπίσουμε νομικές βάσεις που θα δικαιολογούν τη μεταβίβαση αυτή, όπως πρότυπες συμβατικές ρήτρες ή άλλες νομικές βάσεις Εγκεκριμένες από την Επιτροπή της ΕΕ επιτρεπτές από τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις.

4.5Επικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας το επόμενο έντυπο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων” αν θέλετε να δείτε ένα αντίγραφο των συγκεκριμένων διασφαλίσεων που εφαρμόζονται στην εξαγωγή των προσωπικών σας στοιχείων.

 Όρια αποθήκευσης

4.6Οι περίοδοι που διατηρούμε τα προσωπικά δεδομένα βασίζονται σε επιχειρηματικές ανάγκες και νομικές απαιτήσεις. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για όσο διάστημα είναι απαραίτητο με σκοπό την επεξεργασία για την οποία συλλέχθηκαν οι πληροφορίες, καθώς και για κάθε άλλο επιτρεπτό, σχετικό σκοπό. Για παράδειγμα, μπορούμε να διατηρήσουμε ορισμένες λεπτομέρειες συναλλαγής και αλληλογραφίας έως ότου λήξει η προθεσμία για τις αξιώσεις που απορρέουν από τη συναλλαγή ή σε συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις περί διατήρησης τέτοιων δεδομένων. Όταν δεν χρειάζονται πλέον τα προσωπικά δεδομένα, καθιστούμε ανώνυμα τα δεδομένα με μη αναστρέψιμη διαδικασία (και μπορούμε περαιτέρω να διατηρήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα ανώνυμα πλέον στοιχεία) είτε να καταστρέψουμε πλήρως τα δεδομένα.

5Τα δικαιώματά σας & πώς θα επικοινωνήσετε μαζί μας

 Εμπόριο

5.1Έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για εμπορικούς σκοπούς. Ανά διαστήματα, θα σας ενημερώνουμε αν σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα σας για συγκεκριμένα είδη εμπορικών δραστηριοτήτων ή αν σκοπεύουμε να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας σε ορισμένες κατηγορίες τρίτων για παρόμοιους σκοπούς. Μπορείτε να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αποτρέψετε τέτοιου είδους επεξεργασία, αφήνοντας κενά κάποια τετραγωνίδια στα έντυπα που χρησιμοποιούμε για τη συλλογή των προσωπικών σας στοιχείων. Μπορείτε επίσης να ασκήσετε το δικαίωμά σας αυτό οποτεδήποτε επικοινωνώντας μαζί μας στον επόμενο σύνδεσμο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”.

 Ενημέρωση στοιχείων

5.2Θα καταβάλλουμε εύλογες προσπάθειες για να διασφαλίσουμε ότι τα προσωπικά σας στοιχεία είναι ακριβή. Για να μας βοηθήσετε σε αυτό, θα πρέπει να μας ενημερώνετε για οποιεσδήποτε αλλαγές στα προσωπικά στοιχεία που μας δώσατε, επικοινωνώντας μαζί μας όπως θα δείτε στον επόμενο σύνδεσμο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”.

 Τα δικαιώματά σας

5.3Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων, θα πρέπει πρώτα να επικοινωνήσετε μαζί μας όπως θα δείτε στον επόμενο σύνδεσμο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”. Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε από εμάς:

 (a) να σας παρέχουμε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη χρήση των στοιχείων σας,

 (b) να σας παραχωρήσουμε αντίγραφο των πληροφοριών που μας δώσατε,

 (c) να διορθώσουμε τυχόν ανακρίβειες στις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε (ανατρέξτε στην παράγραφο 5.2),

 (d) να διαγράψουμε τυχόν προσωπικά στοιχεία στα οποία δεν έχουμε πλέον νόμιμη βάση για χρήση,

 (e) όταν η επεξεργασία βασίζεται σε συναίνεση, να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ώστε να παύσουμε τη συγκεκριμένη επεξεργασία (βλ. παράγραφο 5.1 για τις εμπορικές δραστηριότητες),

 (f) να αντιταχθείτε σε οποιαδήποτε επεξεργασία με βάση το έννομο συμφέρον, εκτός εάν οι λόγοι που αναλάβαμε την επεξεργασία αυτή αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων σας περί προστασίας δεδομένων, και

 (g) να περιορίσετε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας ενώ διερευνάται μια καταγγελία.

5.4Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων σας υπόκειται σε ορισμένες εξαιρέσεις περί προστασίας του δημόσιου συμφέροντος (π.χ. πρόληψη ή διαπίστωση εγκληματικότητας) και των συμφερόντων μας (π.χ. διατήρηση νομικού προνομίου). Εάν ασκείτε κάποιο από αυτά τα δικαιώματα, θα ελέγξουμε εάν νομιμοποιήστε να ασκήσετε αυτά και θα απαντήσουμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, μέσα σε ένα μήνα.

5.5Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών ή την απάντησή μας σε οποιαδήποτε άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, έχετε το δικαίωμα να παραπονεθείτε στην Ρυθμιστική Αρχή.

 Η επικοινωνία μαζί μας

5.6Ανάλογα με το πού βρίσκεστε, ο "υπεύθυνος επεξεργασίας" των προσωπικών σας δεδομένων που υφίστανται επεξεργασία από εμάς βάσει αυτής της Πολιτικής Απορρήτου θα είναι διαφορετικός. Παρακαλούμε δείτε εδώ τον κατάλογο με τα υποκαταστήματα που θα είναι υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και σε ποιες χώρες.

5.7Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την πολιτική αυτή επικοινωνήστε μαζί μας στον επόμενο σύνδεσμο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”.

6Πολιτική των Cookies

6.1Χρησιμοποιούμε cookies στους δικτυακούς τόπους. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των cookies, ανατρέξτε στο Cookies Policy.

7Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή/και στην Πολιτική των Cookies

7.1Μπορούμε να αλλάζουμε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων μας και τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα cookies και συνεπώς η Πολιτική μας περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η Πολιτική μας για τα Cookies ενδέχεται να αλλάζουν, ανά διαστήματα, στο μέλλον. Αν αλλάξουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ή την Πολιτική των Cookies, θα ενημερώσουμε την ημερομηνία που τροποποιήθηκε για τελευταία φορά, πιο κάτω. Εάν αυτές οι αλλαγές είναι σημαντικές, θα το αναφέρουμε με σαφήνεια στους ιστοτόπους μας.

7.2Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου ενημερώθηκε τελευταία φορά στις 06.04.2018.

 Παράρτημα

 Η χρήση προσωπικών πληροφοριών βάσει της νομοθεσίας της ΕΕ περί προστασίας δεδομένων πρέπει να δικαιολογείται σε σχέση με μία από ένα σύνολο πολλών νομικών "βάσεων" ενώ πρέπει να ορίζουμε τις βάσεις για κάθε χρήση της πολιτικής αυτής. Λαμβάνουμε υπόψη τις βάσεις που χρησιμοποιούμε για να δικαιολογήσουμε κάθε χρήση των στοιχείων σας δίπλα στη χρήση στην ενότητα "Χρήση των προσωπικών σας στοιχείων" της πολιτικής αυτής.

 Αυτές είναι οι κύριες νομικές βάσεις που δικαιολογούν τη χρήση των στοιχείων σας από εμάς:

Συγκατάθεση: όταν έχετε συναινέσει στη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς (θα έχετε λάβει έντυπο συγκατάθεσης σε σχέση με οποιαδήποτε τέτοια χρήση και μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας στον επόμενο σύνδεσμο “Γενική Έρευνα Προστασίας Δεδομένων”.
Εκτέλεση της σύμβασης: όταν τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα για να συνάψουμε ή να εκτελέσουμε κάποια σύμβαση μαζί σας.
Νομική υποχρέωση: όταν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας προς συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.
Έννομο συμφέρον: όταν χρησιμοποιούμε τα στοιχεία σας για να επιτύχουμε ένα νόμιμο συμφέρον και οι λόγοι μας για τη χρήση τους αντισταθμίζουν κάθε προσβολή των δικαιωμάτων περί προστασίας των δεδομένων σας.
Νομικές αξιώσεις: όταν τα στοιχεία σας είναι απαραίτητα προς υπεράσπιση, άσκηση δίωξης ή αξίωση προς εσάς, εμάς ή τρίτο μέρος.
Αρχή