Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Βοήθεια

Print page

Βοήθεια

Πώς επιλέγω ασφαλή κωδικό;

Πίσω

In your profile you can set your current password. This guide will show you how to do this and how to choose a secure password.

1. Go to your profile.

If you want to know how to do this please read the article Πού θα βρω τα στοιχεία μου;

2. Enter your current password.

3. Think about a secure password.

Password requirements for login to the Mitsubishi Automation website:

  • at least 12 characters long
  • at least 1 digit [0-9]
  • at least 1 uppercase character [A-Z]
  • at least 1 lowercase character [a-z]

Some guidelines in order to help you:

  • Do not use any public information (e.g. complete words or sentences, your username, your birthday, your email address, your name)
  • Do not use simple passwords such as "123", "Abc", "1111".
  • You can think of a sentence and use only the first or second characters of the words (e.g. "Everyone must have secure passwords today." is "Emhspt" or "vuaeao")
  • Check the password strength indicator. Red means weak, green means strong. Please note that this is an automated test and it cannot be guaranteed that users with a strong password cannot be compromised.

4. Enter your new password.

Please enter your password a second time in "Repeat password".

5. Save the password.

Click on "Change password".

Δεν βρίσκετε αυτό που ζητάτε; Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας…

Πίσω

Αρχή