Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

MyMitsubishi

Print page

MyMitsubishi

Servo Selection Tool

This is an online selection tool for Mitsubishi Servo motors and amplifiers. It helps users to select the correct components to match their system requirements.

The selected configuration will be listed with the respective article numbers and can be exported to an Excel file.

Πριν ορίσετε κάποια παραγγελία για τις επιλεγμένες μονάδες παρακαλούμε να σιγουρευτείτε ότι η εγκατάσταση θα ικανοποιεί όλες τις ανάγκες σας και θα συμμορφώνεται με τους κανόνες διάταξης της συγκεκριμένης σχεδίασης του συστήματος που αναφέρονται στο κατάλληλο εγχειρίδιο λειτουργικού.

Servo Selection Tool
μ.
Αρχή