Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Εργαλεία λογισμικού

Εργαλεία λογισμικού

Τα εργαλεία λογισμικού δικτύου επιτρέπουν βελτιωμένο περιβάλλον CNC

NC Servo Selection
NC Designer2
NC Trainer2 / NC Trainer2 plus
NC Configurator2
NC Analyzer2
NC Explorer
NC Monitor2
Remote Monitor Tool (C70)

Επιλογή Σέρβο

Επιλέγοντας το μοντέλο και τον τύπο της μηχανής και εισάγοντας τις προδιαγραφές της, μπορεί να επιλεχθεί ο βέλτιστος σερβο-κινητήρας που πληροί τις προϋποθέσεις.

Επιλογή Σέρβο

Σχεδίαση οθόνης

Υπερσύγχρονα εργαλεία ανάπτυξης σας υποστηρίζουν ουσιωδώς στη δημιουργία εξατομικευμένων εφαρμογών.

Σχεδίαση οθόνης

Εργαλείο εκμάθησης/υποστήριξη εξατομίκευσης

Το NC Trainer2 plus υποστηρίζει την εξατομικευμένη ανάπτυξη σε όλες τις CNC.
Αυτή είναι μια εφαρμογή που παρέχει εκπαίδευση γύρω από το χειρισμό της οθόνης CNC και των προγραμμάτων μηχανικής κατεργασίας επάνω σε υπολογιστή χωρίς τη μονάδα ελέγχου CNC ή κάποια ειδική μονάδα ένδειξης.

Εργαλείο εκμάθησης/υποστήριξη εξατομίκευσης

Ρύθμιση παραμέτρων NC

Οι παράμετροι NC που απαιτούνται για τον έλεγχο NC και το χειρισμό της μηχανής μπορούν να επεξεργαστούν εύκολα με υπολογιστή.

Ρύθμιση παραμέτρων NC

Ρύθμιση σέρβο

Οι σερβο-παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν αυτόματα μέσω μέτρησης και ανάλυσης των χαρακτηριστικών της μηχανής.

Ρύθμιση σέρβο

Μεταφορά δεδομένων

Όταν συνδέεται υπολογιστής με πολλαπλές CNC μέσω Ethernet, το αρχείο δεδομένων της μηχανής CNC μπορεί να εκτελεστεί μέσω Windows Explorer στο PC.

Μεταφορά δεδομένων

Τηλεπαρακολούθηση

Αξιοποιώντας το πλεονέκτημα του δικτύου σε ένα εργοστάσιο παραγωγής, η λειτουργία του CNC μπορεί να παρακολουθηθεί εξ' αποστάσεως.

Τηλεπαρακολούθηση

Remote monitoring: Remote Monitor Tool (C70)

Πανομοιότυπη οθόνη ένδειξης NC μπορεί να εμφανιστεί σε φορητό υπολογιστή. Συνδέοντας ένα PC σε μια μονάδα NC, αν απαιτηθούν διάφορα δεδομένα μπορούν να ελεγχθούν και να ρυθμιστούν με το ίδιο HMI σαν κανονική οθόνη NC.

Remote monitoring : Remote Monitor Tool (C70)
Αρχή