• Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές MELSEC

Σειρά MELSEC

Σειρά MELSEC : πάντα εξελίσσεται.

Η σειρά MELSEC κοιτάζει συνεχώς μπροστά για να ανταποκριθεί στις μελλοντικές απαιτήσεις και τις προσδοκίες σας.
Λύσεις υψηλής απόδοσης που θα διαρκέσουν για πολύ στο μέλλον παραδίδονται από τα ενισχυμένα συστήματα παράταξης και δικτύου.

Κατάλογος προϊόντων

MELSEC iQ-F Series

MELSEC iQ-F Series Μικρών διαστάσεων μοντέλο επόμενης γενιάς με ποικίλες ενσωματωμένες λειτουργίες.

 • Αρθρωτό CPU
 • Αρθρωτό I/O
 • Αρθρωτό Αναλογικού Ελέγχου
 • Αρθρωτό Καταμέτρησης Υψηλής Ταχύτητας
 • Αρθρωτό Ελέγχου Απλής Κίνησης / Τοποθέτησης
 • Αρθρωτό Δικτύου / Επικοινωνίας
 • Επιλογή

MELSEC-L Series

MELSEC-L Series Ευέλικτοι, συμπαγείς και εύκολοι στο να πετύχουν τη σωστή λύση για μία ευρεία κλίμακα εφαρμογών ελέγχου.

MELSEC-F Series

MELSEC-F Series Οικονομικά συμπαγή μοντέλα PLC

 • Κύρια μονάδα PLC
 • Επέκταση I/O
 • Αναλογικός έλεγχος
 • Καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας
 • Έλεγχος τοποθέτησης
 • Επικοινωνία δικτύου
 • Επιλογή

MELSEC-QS/WS Series

MELSEC-QS/WS Series Διατάξεις ελέγχου ασφαλείας που διασφαλίζουν την ασφάλεια στο κατασκευαστικό επίπεδο.

Λογισμικό Μηχανικής MELSEC

Λογισμικό Μηχανικής MELSEC Λογισμικό που μειώνει το μηχανολογικό TCO (Συνολικό Κόστος Κατοχής).

Προϊόντα δικτύου συναφή με το MELSEC

Προϊόντα δικτύου συναφή με το MELSEC Τα προϊόντα δικτύου συνδέουν με αδιάρρηκτο τρόπο περίπλοκα και μεγάλης κλίμακας εργοτάξια παραγωγής.

 • Έλεγχος IE CC-Link
 • Πεδίο IE CC-Link
 • CC-Link
 • Ασφάλεια CC-Link
 • Ethernet
 • SSCNET
 • Πλακέτα διασύνδεσης PC
 • Άλλα δίκτυα
 • Σειρά ST
 • Σειρά STlite
 • BOX Data Logger
 • Μονάδα Απομακρυσμένου Τερματικού

Προϊόντα μετάβασης PLC

Προϊόντα μετάβασης PLC Το συνολικό κόστος κατοχής βελτιώνεται μέσα από ισχυρή υποστήριξη για καθυστερημένη συμβατότητα.