Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELSEC-F Series

MELSEC-F Series

Πλούσια χαρακτηριστικά και ευέλικτη διαμόρφωση συστήματος σε συμπαγές μέγεθος.

Τα PLC MELSEC-F Series ενσωματώνουν τροφοδοσία ισχύος, CPU και I/O σε μία ενιαία συμπαγή μονάδα. Ικανοποιεί απόλυτα τις διαφορετικές ανάγκες μιας ποικιλίας από εφαρμογές χρήστη με επιλογές για επέκταση I/O, αναλογικού, τοποθέτησης και ανοιχτού δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Κύρια μονάδα PLC

Όλα σε ένα, τροφοδοσία ισχύος, CPU και κύρια μονάδα I/O. Τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά περιλαμβάνουν εξόδους καταμετρητών υψηλής ταχύτητας και τοποθέτησης.

FX3GE

FX3S

FX3U

Κύρια μονάδα PLC

Επέκταση I/O

Τόσο οι 'Μονάδες Επέκτασης I/O' με ενσωματωμένη τροφοδοσία ισχύος όσο και οι 'Δέσμες Επέκτασης I/O' χωρίς τροφοδοσία ισχύος είναι διαθέσιμες σε ποικίλα μεγέθη I/O και διαμορφώσεις.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Επέκταση I/O

Αναλογικός έλεγχος

Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για αναλογικές εισόδους και εξόδους, εισόδους αισθητήρων θερμοκρασίας και ελέγχου θερμοκρασίας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αναλογικός έλεγχος

Καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας

Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές για να συμπληρώσουν τους ενσωματωμένους καταμετρητές υψηλής ταχύτητας με πρόσθετη δυνατότητα καταμέτρησης υψηλής ταχύτητας ή καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας καλύτερης απόδοσης.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας

Έλεγχος τοποθέτησης

Υπάρχουν διαθέσιμα αρθρωτά εξόδου παλμού υψηλής ταχύτητας πρόσθετα με τις επιλογές τοποθέτησης SSCNET III.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Τοποθέτηση

Επικοινωνία δικτύου

Υπάρχουν διαθέσιμες επιλογές επέκτασης για δίκτυα CC-Link και Ethernet, καθώς επίσης και για πρωτόκολλα σειριακής επικοινωνίας RS-232C και RS-485.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Επιλογές επικοινωνίας

Επιλογή

Υπάρχει διαθέσιμη συλλογή από προαιρετικά καλώδια, μετατροπείς σήματος και εκπαιδευτικό λογισμικό.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Επιλογή/Εκπαίδευση
Αρχή