Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Προϊόντα δικτύου συναφή με το MELSEC

Προϊόντα δικτύου συναφή με το MELSEC

Το δίκτυο MELSEC - ξεκινά μία βιομηχανική επανάσταση δικτύου.

Το MELSEC ανταποκρίνεται στις νέες απαιτήσεις του βιομηχανικού δικτύου και βελτιώνει ολόκληρο το σύστημα παρέχοντας τις υπηρεσίες που χρειάζονται στα σημεία παραγωγής όπως έλεγχος υψηλής ταχύτητας, έλεγχος δεδομένων μεγάλου όγκου, ευέλικτη συνδεσμολογία, απλή εκκίνηση και συντήρηση.

CC-Link IE TSN

Ανοικτό ολοκληρωμένο δίκτυο με βάση το Ethernet που επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ του συστήματος πληροφορικής και των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες

CC-Link IE TSN

Έλεγχος IE CC-Link

Αυτό το δίκτυο διαμόρφωσης ελεγκτή σε ελεγκτή επιτρέπει επικοινωνία υψηλής ταχύτητας και μετάδοση δεδομένων υψηλού όγκου, με αδιάρρηκτη επικοινωνία μη διακοπτόμενη από επίπεδα.

Έλεγχος IE CC-Link

Πεδίο IE CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας εκτείνεται από αρχιτεκτονική βάσης I/O σε βάση ελεγκτή και προσφέρει ευέλικτη αντίληψη συνδεσμολογίας για να ταιριάζει στις ανάγκες κάθε διαμόρφωσης διάταξης.

CC-Link IE Field

CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας έχει δυνατότητα διαχείρισης ελέγχου και δεδομένων.

CC-Link

Ασφάλεια CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου ασφαλείας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κατασκευάσουμε ένα σύστημα ασφαλείας ώστε να προστατεύσουμε σημεία/περιοχές παραγωγής από λειτουργικούς κινδύνους.

Ασφάλεια CC-Link

Ethernet

Αυτό το δίκτυο υψηλού επιπέδου συνδέει τα τμήματα σε όλο το εργοστάσιο.

Ethernet

SSCNET

Αυτό το δίκτυο υψηλής απόδοσης οπτικής ίνας ελέγχου κίνησης και σέρβο προσφέρει ένα δίκτυο όλα σε ένα με ευστάθεια ηλεκτρικού θορύβου, επικοινωνία μεγάλων αποστάσεων και υψηλή ταχύτητα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

SSCNET

Πλακέτα διασύνδεσης PC

Πλακέτα διασύνδεσης για απευθείας ενσωμάτωση CC-Link IE ή CC-Link σε προσωπικό υπολογιστή.

Πλακέτα διασύνδεσης PC

Άλλα δίκτυα

Υπάρχει επίσης διαθέσιμη ποικιλία από άλλα δίκτυα που θα ταιριάζουν στη διαμόρφωση του συστήματος σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλα δίκτυα

I/O τύπου φέτας

Το NZ2FT, η νέα σειρά απομακρυσμένων I/O λεπτού τύπου, είναι μια αξιόπιστη, οικονομικά αποδοτική και μικροκαμωμένη λύση IO. Πλεονεκτήματα:
- Απλή διαμόρφωση με εξοικονόμηση χώρου
- Μείωση άεργου χρόνου και κόστους συντήρησης
- Ειδικό εργαλείο ρύθμισης (διακομιστής Web)
-Αποσπώμενος διασυνδέτης κουμπωτού τύπου (push-in)

Περισσότερες πληροφορίες

I/O τύπου φέτας

BOX Data Logger

Το BOX Data Logger NZ2DL είναι μια αυτόνομη λύση που επιτρέπει την καταγραφή των δεδομένων σε μια κάρτα CF. Για πιο εξελιγμένες εφαρμογές τα καταγεγραμμένα δεδομένα μπορούν να διαβιβαστούν σε files servers ή να αποσταλούν με e-mail.

Περισσότερες πληροφορίες

BOX Data Logger

Μονάδα Απομακρυσμένου Τερματικού

Επικοινωνώντας με ασφάλεια με τα συστήματα SCADA, το smartRTU επιτυγχάνει 100% αξιόπιστη επιτήρηση και έλεγχο εξ' αποστάσεως του κατανεμημένου εξοπλισμού, ακόμα και σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες.

Περισσότερες πληροφορίες

smartRTU

CC-Link – Μια ισχυρή λύση ανοικτού δικτύου που συνδέει όλα τα προϊόντα σας Mitsubishi Automation από PLC έως Ρομπότ, πίνακες διανομής ΧΤ και φυσικά απομακρυσμένα I/O.
Go to the CLPA website
Αρχή