Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό CC-Link IE TSN

Αρθρωτό CC-Link IE TSN

Το αρθρωτό CC-Link IE TSN μπορεί να λειτουργεί είτε ως κεντρικός είτε ως τοπικός σταθμός. Η επικοινωνία ελέγχου που απαιτεί απόδοση σε πραγματικό χρόνο και η επικοινωνία TCP/IP μπορούν να συνδυαστούν, μεγιστοποιώντας την απόδοση και τη λειτουργικότητα του CC-Link IE TSN.

Συνδυασμός ελέγχου σε πραγματικό χρόνο και επικοινωνιών TCP/IP

Με υποστήριξη του προτύπου Ethernet δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν διάφορες συσκευές συμβατές με το δίκτυο και λογισμικό διαγνωστικής, υλοποιώντας μια ολοκληρωμένη υποδομή δικτύου με εύκολη συντήρηση. Οι επικοινωνίες Ethernet που υποστηρίζουν την επικοινωνία TCP/IP, όπως πληροφορίες που έχουν συλλεχθεί και αναλυθεί από συσκευές αρχικής πρόσβασης (edge devices) και συστήματα πληροφορικής, μπορούν να συνδυαστούν στην ίδια γραμμή με τις επικοινωνίες ελέγχου πραγματικού χρόνου του CC-Link IE TSN.

Εύκολη αντικατάσταση εξαρτημένων συσκευών

Οι παράμετροι σταθμών δικτύου που είναι αποθηκευμένες στη μονάδα CPU κατανέμονται αυτόματα σε εξαρτημένα αρθρωτά κατά την αρχικοποίηση του δικτύου και κατά την επιστροφή αποσυνδεδεμένων σταθμών στο δίκτυο. Η μεμονωμένη εγγραφή των παραμέτρων σε κάθε σταθμό δεν είναι απαραίτητη μετά την αντικατάσταση των εξαρτημένων συσκευών.

Αρθρωτό CC-Link IE TSN

Προδιαγραφές αρθρωτού CC-Link IE TSN

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Item

RJ71GN11-T2

Communication speed

1 Gbps

Maximum stations per network 1

121

Network topology

Line, star, ring 2

Communication cable

Ethernet cable (Category 5e or higher)

Max. station-to-station distance (m)

100

Overall cable distance (m)

Line: 12,000 (when 121 stations are connected) Star: Depends on the system configuration

Max. number of connectable stations

239

Maximum link points per network

Remote input (RX), remote output (RY)

16K points (16384 points, 2K bytes)

Remote register (RWw, RWr)

8K points (8192 points, 16K bytes)

LB

32K points (32768 points, 4K bytes)

LW

16K points (16384 points, 32K bytes)

  1. Master station is included.
  2. Ring type will be supported in the future.

Αρχή