Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Άλλα δίκτυα

Altre reti

Compatible with various networks!

Offering a variety of network interface modules!!

MELSECNET/H

Ένα δίκτυο ελέγχου για σύνδεση των κατασκευαστικών διατάξεων σε υψηλό επίπεδο.

MELSECNET/H

MODBUS

Αυτό το αρθρωτό MODBUS συνδέεται με διατάξεις συμβατές με MODBUS όπως ελεγκτές θερμοκρασίας και μετρητικά όργανα.

MODBUS

PROFIBUS

Αρθρωτό διασύνδεσης για δίκτυο PROFIBUS.

PROFIBUS

DeviceNet

Αρθρωτό διασύνδεσης για δίκτυο DeviceNet.

DeviceNet

Σειριακή επικοινωνία

Les différents modules pour la communication en série aident l'enregistrement, la modification, la surveillance et la commande des données dans les API ou les appareils d'autres fabricants.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Communication en série

FL-net(OPCN-2)

Module d'interface pour la connexion au réseau FL-net

FL-net(OPCN-2)

AS-i

Modules d'interface pour la connexion au réseau AS-i

AS-i
Αρχή