Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Λογισμικό Μηχανικής MELSEC

Λογισμικό Μηχανικής MELSEC

Το περιβάλλον μηχανικής των PLC έχει γνωρίσει εκπληκτικές καινοτομίες και ανάπτυξη μεσουρανώντας στην εποχή της νέας γενιάς του λογισμικού MELSEC Engineering!

Τα πολλά διαφορετικά προϊόντα λογισμικού MELSEC παρέχουν λύσεις για μείωση του TCO σε όλο το μηχανολογικό περιβάλλον, για παράδειγμα, βελτίωση αποδοτικότητας σχεδίασης, ελάττωση χρόνου εκκαθάρισης από σφάλματα, μείωση άεργου χρόνου και καθυστέρησης δεδομένων.

iQ Works

Αυτή η περιεκτική συλλογή λογισμικού περιλαμβάνει λογισμικό προγραμματισμού για αποδοτική μηχανολογική συμπερίληψη σε όλο το σύστημα, για παράδειγμα, PLC, έλεγχο κίνησης και GOT.

Περισσότερες πληροφορίες

iQ Works

GX Works

Αυτό το λογισμικό προγραμματισμού ακολουθίας PLC χρησιμοποιεί τα πλεονεκτήματα του προγράμματος βελτιωμένα από το GX Developer για να επιδιώξουμε ένα πιο άνετο επίπεδο λειτουργικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες

GX Works

PX Developer

Αυτό το λογισμικό επιτρέπει την εύκολη δημιουργία προγραμμάτων ελέγχου βρόχου με απλούς χειρισμούς 'σύρω και αποθέτω'.

PX Developer

MX Component

Αυτή η συλλογή ελεγκτή Active X υποστηρίζει τους χρήστες για εύκολη υλοποίηση επικοινωνίας από το PC στο PLC χωρίς την ανάγκη γνώσης πρωτοκόλλου.

Περισσότερες πληροφορίες

MX Component

MX Sheet

Αυτό το λογισμικό επιτρέπει στο πακέτο Excel της Microsoft να παρακολουθεί, να καταγράφει, να συλλέγει πληροφορίες ειδοποίησης και να αλλάζει διαμορφώσεις για το PLC.

MX Sheet

Άλλο λογιστικό μηχανικής

Σειρά διάφορων λογισμικών για υποστήριξη του περιβάλλοντος μηχανικής MELSEC Series.

Περισσότερες πληροφορίες

Άλλο λογιστικό μηχανικής

Εργαλεία υποστήριξης περιφερειακού εξοπλισμού

Μία σειρά από διάφορα δωρεάν εργαλεία που απλοποιούν περαιτέρω τις εξελίξεις που γίνονται με τους προγραμματιζόμενους ελεγκτές MELSEC.

Περισσότερες πληροφορίες

Εργαλεία υποστήριξης περιφερειακού εξοπλισμού
Αρχή