Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

GX Works

Ένα Λογισμικό, Πολλές Δυνατότητες

GX Works

Το GX Works αποτελείται από πολλά και διάφορα στοιχεία που βοηθούν στην απλοποίηση της δημιουργίας έργου και των εργασιών συντήρησης. Έχει προστεθεί κονσόλα σχεδιασμού συστήματος που επιτρέπει στα έργα να δημιουργηθούν κατά τη φάση επισκόπησης του συστήματος. Επιπλέον, υποστηρίζονται οι κύριες γλώσσες προγραμματισμού και οι ετικέτες τους (μεταβλητές) είναι κοινές, απλοποιώντας περισσότερο τον προγραμματισμό. Περιλαμβάνονται επίσης διάφορες δυνατότητες εκσφαλμάτωσης και συντήρησης.

Μηχανική κύκλου ζωής έργου

Διάφορα χαρακτηριστικά έχουν ενοποιηθεί σε ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον μηχανικής που προσφέρει ευκολότερη δημιουργία έργου καθ' όλη τη μηχανική διαδικασία, εξασφαλίζοντας τη συνοχή σε κάθε βήμα.

Σχεδιασμός για το σύνολο του συστήματος

 • Εύκολη διαμόρφωση συστήματος με βιβλιοθήκη επιμέρους στοιχείων
 • Άμεση εγγραφή παραμέτρου υπομονάδας
 • Ενσωματωμένη ρύθμιση υπομονάδας απλής κίνησης

Πολλαπλές γλώσσες προγραμματισμού

 • Συμμορφώνεται με το πρότυπο IEC 61131-3
 • Υποστηρίζει κύριες γλώσσες προγραμματισμού
 • Συνοχή μεταξύ διαφορετικών καρτών προγραμματισμού

Απλό στην εκσφαλμάτωση

 • Διάφορη απευθείας παρακολούθηση
 • Προσομοιωτής (μιμητής) λειτουργικού
 • Καταγραφή δεδομένων
Αρχή