Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MX Component

Πανίσχυρα ενσωματωμένα εργαλεία προγραμματισμού

Το MX Component είναι ένα απλό και όμως πανίσχυρο εργαλείο που σας επιτρέπει να συνδέσετε τα PLCs της Mitsubishi με τον κόσμο του Microsoft PC, γρήγορα και εύκολα.

Χρησιμοποιώντας το COMMUNICATION SETUP UTILITY μπορείτε πολύ εύκολα να διαμορφώσετε και να ελέγξετε τον σύνδεσμο με το δικό σας Mitsubishi PLC. Υποστηριζόμενοι τύποι σύνδεσης: Σειριακή (θύρα CPU), σειριακή μέσω Computer Link (RS-232C, RS-422), Ethernet και CC-Link. Όλα τα MELSECNETworks υποστηρίζονται επίσης. Επάνω στο PLC MELSEC System Q υπομονάδας μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την θύρα USB.

Έχετε πρόσβαση ανάγνωσης/εγγραφής σε όλες τις διατάξεις του ελεγκτή με προγράμματα της Microsoft όπως MS Visual Basic®, MS C++® κτλ., μέσω των προδιαμορφωμένων διαδρομών επικοινωνίας ή μέσω των στοιχείων ActiveX με την δική τους επικοινωνία.

Βασικά στοιχεία του MX Component:

  • Υποστήριξη για Access®, Excel® (VBA), Visual Basic® και C++
  • Παρακολούθηση PLC μέσω σελίδων HTML χρησιμοποιώντας τον τυπικό διαμετακομιστή των Windows
  • Παρακολούθηση PLC μέσω εσωτερικών δικτύων ή του Διαδικτύου με υποστήριξη για τεχνολογία ASP (Active Server Pages)
Αρχή