Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELSEC-L Series

MELSEC-L Series

Η MELSEC-L Series θα ανανεώσει και θα εξελίξει το εργοτάξιο παραγωγής σας προσφέροντας ευελιξία και εξαιρετική ευκολία χρήσης.

Η MELSEC-L Series έχει σχεδιαστεί με βάση το πάθος για monozukuri (δημιουργία), τεχνολογία εμπιστοσύνης και αξιοπιστία. Αυτή η αντίληψη επίσης ισχύει για την εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU

Τα CPU L Series περιλαμβάνουν ποικιλία λειτουργιών ελέγχου και ενσωματωμένα I/O ως τυπικά. Προσθέτοντας κι άλλα αρθρωτά μπορούμε να τα προσαρμόσουμε ώστε να ταιριάζουν σε κάθε ξεχωριστή εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU

Αρθρωτό διακλάδωσης/επέκτασης

Το αρθρωτό αυτό επιτρέπει την επέκταση του συστήματος ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος της εγκατάστασης παραγωγής σας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό διακλάδωσης/επέκτασης

Τροφοδοσία ισχύος

Αυτά τα αρθρωτά παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια για χρήση από το CPU, αρθρωτά εισόδου/εξόδου κτλ.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος

Αρθρωτό I/O

Αυτά τα αρθρωτά προορίζονται για σύνδεση διατάξεων εισόδου και εξόδου Κατάλληλα διαθέσιμα αρθρωτά I/O που ταιριάζουν με τις ανάγκες του συστήματός σας.


Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό I/O

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αυτά τα αρθρωτά χρησιμοποιούν μία αναλογική μέθοδο για είσοδο/έξοδο δεδομένων. Πετυχαίνουν μικροσυντονισμένο έλεγχο με υψηλή ταχύτητα, υψηλή ακρίβεια και υψηλή ανάλυση.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αρθρωτό καταμετρητή

Μετρήστε εύκολα και με ακρίβεια παλμό υψηλής ταχύτητας με αυτό το αρθρωτό.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό καταμετρητή

Αρθρωτό απλής κίνησης

Μία ποικιλία μεθόδων ελέγχου που περιλαμβάνει έλεγχο τοποθέτησης, έλεγχο ταχύτητας, έλεγχο ροπής, έλεγχο εκκέντρου και σύγχρονο
έλεγχο μπορεί να υλοποιηθεί εύκολα.


Αρθρωτό απλής κίνησης

Αρθρωτό τοποθέτησης

Αυτά τα αρθρωτά προορίζονται για έλεγχο τοποθέτησης υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακριβείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό τοποθέτησης

Αρθρωτό πληροφόρησης

Αυτά τα αρθρωτά επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφόρησης με ένα σύστημα κεντρικού ελέγχου, ενισχύοντας την αποδοτικότητα της παραγωγής συλλέγοντας και ελέγχοντας διάφορα τμήματα δεδομένων παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό πληροφόρησης

Αρθρωτό δικτύου ελέγχου

Αυτά τα αρθρωτά διασύνδεσης προσφέρουν συνδεσιμότητα σε διάφορα δίκτυα τα οποία βρίσκονται σε κάθε επίπεδο FA ενός συστήματος εργοστασιακού αυτοματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό δικτύου
Αρχή