Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αυτά τα αρθρωτά χρησιμοποιούν αναλογική μέθοδο για είσοδο/έξοδο δεδομένων.

Αυτή η σειρά των αναλογικών αρθρωτών υποστηρίζει τον έλεγχο υψηλής ταχύτητας και ακριβείας ώστε οι διεργασίες να μπορούν να ελέγχονται με ακρίβεια.

Αναλογική είσοδος

Αρθρωτά αναλογικής εισόδου υψηλής ταχύτητας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εισόδου

Αναλογική έξοδος

Αρθρωτά αναλογικής εξόδου υψηλής ταχύτητας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εξόδου

Υπομονάδα ελέγχου θερμοκρασίας

Ολοκληρώστε με ευελιξία διάφορες ρυθμίσεις. Αυτό το αρθρωτό ελέγχου θερμοκρασίας πραγματοποιεί βέλτιστο έλεγχο θερμοκρασίας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Υπομονάδα ελέγχου θερμοκρασίας

Αρθρωτό IO-Link Master

Έως και έξι διατάξεις IO-Link ή συμβατικές διατάξεις I/O μπορούν να συνδεθούν σε αυτό το κεντρικό αρθρωτό.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό IO-Link Master
Αρχή