Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό διακλάδωσης/επέκτασης

Αρθρωτό διακλάδωσης/επέκτασης

Το αρθρωτό αυτό επιτρέπει την επέκταση του συστήματος ώστε να ταιριάζει με το μέγεθος της εγκατάστασης παραγωγής σας.

Χρησιμοποιώντας το αρθρωτό διακλάδωσης/επέκτασης, μπορούν να συνδεθούν μέχρι και 40 αρθρωτά με τρεις διατάξεις επέκτασης.

Αρθρωτό διακλάδωσης

Αρθρωτό διακλάδωσης

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό διακλάδωσης

Αρθρωτό επέκτασης

Αρθρωτό επέκτασης

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό επέκτασης
Αρχή