Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό δικτύου ελέγχου

Αρθρωτά δικτύου

Αυτά τα αρθρωτά Διασύνδεσης προσφέρουν σύνολο υποστήριξης ευρείας κλίμακας για τα δίκτυα του συστήματος ελέγχου.

Για αδιάρρηκτη ενσωμάτωση κάθε επιπέδου αρχιτεκτονικής του εργοστασιακού αυτοματισμού μία μεγάλη συλλογή αρθρωτών συνδεσιμότητας δικτύου είναι διαθέσιμη.

Πεδίο IE CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας εκτείνεται από αρχιτεκτονική βάσης I/O σε βάση ελεγκτή και προσφέρει ευέλικτη αντίληψη συνδεσμολογίας για να ταιριάζει στις ανάγκες κάθε διαμόρφωσης διάταξης.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Πεδίο IE CC-Link

CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας έχει δυνατότητα διαχείρισης ελέγχου και δεδομένων.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CC-Link
Αρχή