Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό καταμετρητή

Αρθρωτό καταμετρητή

Μετρήστε εύκολα και με ακρίβεια παλμό υψηλής ταχύτητας με αυτό το αρθρωτό.

Υποστηρίζεται ποικιλία καταμέτρησης παλμού, περιλαμβάνοντας έλεγχο ταχύτητας μηχανής επεξεργασίας.

Καταμετρητής υψηλής ταχύτητας

Υποστηρίζονται διάφορες μετρήσεις παλμού. Αυτές περιλαμβάνουν μέτρηση μήκους τεμαχίου επεξεργασίας για διάφορες διατάξεις μεταφοράς και μηχανές επεξεργασίας, και έλεγχο ταχύτητας μεταφοράς κα επεξεργασίας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Καταμετρητής υψηλής ταχύτητας
Αρχή