Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

CPU

CPU

Αρθρωτά CPU για έλεγχο του συστήματος PLC

τα CPU L Series απλοποιούν το έργο του ελέγχου προσφέροντας πολλά ενσωματωμένα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνουν μερικά I/O ως τυπικά. Μπορούν να προσαρμοστούν ώστε να περιλαμβάνουν πρόσθετα αρθρωτά για να καλύπτουν μεγάλη έκταση εφαρμογών.

CPU

Μία βελτιωμένη κλίμακα τύπων CPU διευκολύνει την επιλογή των κατάλληλων CPU για το έργο ελέγχου που στοχεύουμε.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CPU

Επιλογή

Η ευέλικτη συλλογή υποστηρίζεται από μία σειρά αρθρωτών επέκτασης, μονάδων ένδειξης και καρτών μνήμης SD, κτλ.

Επιλογές
Αρχή