Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό πληροφόρησης

Moduli per lo scambio di informazioni

Το αρθρωτό αυτό επιτρέπει την ανταλλαγή πληροφοριών με την κεντρική μονάδα του συστήματος ελέγχου.

Το αρθρωτό αυτό υποστηρίζει τη βελτιωμένη παραγωγή με συλλογή και έλεγχο διαφόρων πληροφοριών παραγωγής.

Σειριακή επικοινωνία

Χρησιμοποιήστε αυτό το αρθρωτό σειριακής επικοινωνίας για να συλλέξετε, επεξεργαστείτε και ελέγξετε δεδομένα PLC, και να συλλέξετε δεδομένα μέτρησης, κτλ.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Σειριακή επικοινωνία
Αρχή