Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό τοποθέτησης

Αρθρωτό τοποθέτησης

Αυτά τα αρθρωτά τοποθέτησης είναι κατάλληλα για μία ευρεία κλίμακα χρήσεων προσφέροντας όλα εξαιρετική συμβατότητα συστήματος μετάδοσης.

Τα αρθρωτά μπορούν να υποστηρίξουν γραμμική παρεμβολή και μεμονωμένη τοποθέτηση απλά εγγράφοντας δεδομένα τοποθέτησης στην ενδιάμεση μνήμη χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα ακολουθίας PLC.

Απλή κίνηση

Το αρθρωτό αυτό διευκολύνει την εκτέλεση διαφόρων ελέγχων, όπως έλεγχος θέσης, έλεγχος ταχύτητας, έλεγχος ροπής, έλεγχος εκκέντρου και σύγχρονος έλεγχος.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Απλή κίνηση

Τοποθέτηση

Η ομάδα αυτή αρθρωτών πραγματοποιεί με ευκολία τοποθέτηση υψηλής ταχύτητας και υψηλής ακριβείας. Υποστηρίζεται ποικιλία ελέγχου τοποθέτησης, περιλαμβάνοντας γραμμική παρεμβολή 2 έως 4 αξόνων, κυκλική παρεμβολή 2 αξόνων, εναλλαγή ταχύτητας/θέσεως, έλεγχος ίχνους και έλεγχος σταθερής ταχύτητας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Τοποθέτηση
Αρχή