Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Τροφοδοσία ισχύος

Τροφοδοσία ισχύος

Αρθρωτό για τροφοδοσία ισχύος στο CPU, είσοδο/έξοδο και αρθρωτά ειδικής λειτουργίας.

Υπάρχουν διαθέσιμοι δύο τύποι αρθρωτών τροφοδοσίας (AC/DC).

Είσοδος AC

Είσοδος 100-240 V AC, αρθρωτό ισχύος εξόδου 5 V DC, 5 A.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Είσοδος AC

Είσοδος DC

Είσοδος 24 V DC, αρθρωτό ισχύος εξόδου 5 V DC, 5 A.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Είσοδος DC
Αρχή