Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αυτά τα αρθρωτά χρησιμοποιούν μία αναλογική μέθοδο για είσοδο/έξοδο δεδομένων.

Αυτή η σειρά των αναλογικών αρθρωτών υποστηρίζει τον έλεγχο υψηλής ταχύτητας και ακριβείας ώστε οι διεργασίες να μπορούν να ελέγχονται με ακρίβεια.

Αναλογική είσοδος

Αρθρωτά αναλογικής εισόδου υψηλής ταχύτητας μετατροπής

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εισόδου

Αναλογική έξοδος

Αρθρωτά αναλογικής εξόδου υψηλής ταχύτητας μετατροπής

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εξόδου

Αναλογικό I/O

Αυτά τα αρθρωτά μπορούν να παρέχουν τόσο αναλογική είσοδο όσο και λειτουργίες εξόδου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αρθρωτό αναλογικής εισόδου HART

Αρθρωτό αναλογικής εισόδου 8 καναλιών με πολλές εύχρηστες λειτουργίες, υψηλή ακρίβεια και λειτουργικότητα κεντρικού HART

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εισόδου HART

Αρθρωτό αναλογικής εξόδου HART

Αρθρωτό αναλογικής εξόδου 6 καναλιών με πολλές εύχρηστες λειτουργίες, υψηλή ακρίβεια και λειτουργικότητα κεντρικού HART

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό αναλογικής εξόδου HART

Είσοδος στοιχείου φορτίου

Αυξημένη ακρίβεια μέτρησης για απευθείας σύνδεση σε εξωτερικό στοιχείο φορτίου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό εισόδου στοιχείου φορτίου

Είσοδος CT

Το αρθρωτό αυτό διευκολύνει την εκτέλεση διαφόρων ελέγχων, όπως έλεγχος θέσης, έλεγχος ταχύτητας, έλεγχος ροπής, έλεγχος εκκέντρου και σύγχρονος έλεγχος.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Είσοδος CT

Είσοδος θερμοκρασίας

Αρθρωτά εισόδου θερμοκρασίας υψηλής ακριβείας

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό εισόδου θερμοκρασίας

Έλεγχος θερμοκρασίας

Αρθρωτά ελέγχου θερμοκρασίας με ενσωματωμένους βρόχους ελέγχου PID.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Υπομονάδα ελέγχου θερμοκρασίας

Έλεγχος βρόχου

Αρθρωτά ελέγχου βρόχου τα οποία είναι ιδανικά για περιβάλλον ελέγχου θερμοκρασίας και ποσοστού ροής που απαιτούν ταχεία απόκριση.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό ελέγχου βρόχου
Αρχή