Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό δικτύου ελέγχου

Αρθρωτά δικτύου

Αυτά τα αρθρωτά διασύνδεσης προσφέρουν σύνολο υποστήριξης ευρείας κλίμακας για τα δίκτυα του συστήματος ελέγχου.

Για αδιάρρηκτη ενσωμάτωση κάθε επιπέδου αρχιτεκτονικής του εργοστασιακού αυτοματισμού μία μεγάλη συλλογή αρθρωτών συνδεσιμότητας δικτύου είναι διαθέσιμη.

Δίκτυο Ελεγκτή CC-Link IE

Αυτό το δίκτυο διαμόρφωσης ελεγκτή σε ελεγκτή επιτρέπει επικοινωνία υψηλής ταχύτητας και μετάδοση δεδομένων υψηλού όγκου, με αδιάρρηκτη επικοινωνία μη διακοπτόμενη από επίπεδα.

Δίκτυο Ελεγκτή CC-Link IE

Δίκτυο Πεδίου CC-Link IE

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας εκτείνεται από αρχιτεκτονική βάσης I/O σε βάση ελεγκτή και προσφέρει ευέλικτη αντίληψη συνδεσμολογίας για να ταιριάζει στις ανάγκες κάθε διαμόρφωσης διάταξης.

Δίκτυο Πεδίου CC-Link IE

MELSECNET/H

Ένα δίκτυο ελέγχου για σύνδεση των κατασκευαστικών διατάξεων σε υψηλό επίπεδο.

MELSECNET/H

CC-Link

Αυτό το δίκτυο πεδίου υψηλής ταχύτητας επιτρέπει την διαχείριση του ελέγχου και των δεδομένων.

CC-Link

MODBUS

Αυτό το αρθρωτό MODBUS συνδέεται με διατάξεις συμβατές με MODBUS όπως ελεγκτές θερμοκρασίας και μετρητικά όργανα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

MODBUS

PROFIBUS

Αυτά τα αρθρωτά παρέχουν συνδεσιμότητα στο Profibus fieldbus (δίκτυο).

Profibus

DEVICENET

Αυτό το αρθρωτό διασυνδέει τον ελεγκτή με ένα δίκτυο Devicenet.

Devicenet

FL-net (OPCN-2)

Αυτό το αρθρωτό διασύνδεσης μπορεί να συνδεθεί σε ένα δίκτυο FL-net

FL-net (OPCN-2)

AS-i

Αυτό το αρθρωτό διασύνδεσης παρέχει υποστήριξη για δίκτυα AS-i.

AS-i
Αρχή