Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

CPU

CPU

Το MELSEC-Q Series προσφέρει ευρεία κλίμακα από CPU's για να ικανοποιεί τις εργοστασιακές σας απαιτήσεις ελέγχου ενώ βελτιώνει την αποδοτικότητα της παραγωγής σας.

Πανίσχυρες λύσεις CPU για PLC, Επεξεργασία, Εφεδρικά συστήματα, Κίνηση, Έλεγχος C-Language, Ρομποτική, Έλεγχος NC και ενσωματωμένος έλεγχος προσωπικού υπολογιστή.

CPU

Μία εκτεταμένη παράταξη από CPU τόσο για μικρές όσο και για μεγάλες εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες

QCPU

CPU επεξεργασίας

Αυτό το CPU επιτρέπει το λεπτομερή έλεγχο των οργάνων και είναι συμβατός με τον απλό έλεγχο καθώς και με τον πολύπλοκο έλεγχο βρόχου.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU επεξεργασίας

Εφεδρικό CPU

Αυτό το CPU αυξάνει την αξιοπιστία του συστήματος προσφέροντας ένα σύστημα αναμονής που αποτελείται από την υπομονάδα CPU, την υπομονάδα τροφοδοσίας ισχύος, την κύρια μονάδα βάσης και την υπομονάδα δικτύου.

Περισσότερες πληροφορίες

Εφεδρικό CPU

CPU Ελεγκτή C

Αυτό το CPU με βάση το VX-Works επιτρέπει στους χρήστες να προγραμματίσουν σε γλώσσα C, δίνοντας δυνατότητα χρήσης οποιωνδήποτε πλεονεκτημάτων του υπάρχοντος προγράμματος που έχει προετοιμαστεί για πλακέτες μικροϋπολογιστών και προσωπικούς υπολογιστές, κτλ.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CPU Ελεγκτή C

CPU Κίνησης

Αυτός ο ελεγκτής κίνησης πραγματοποιεί έλεγχο υψηλής ταχύτητας έως και 32 αξόνων με ένα CPU ιδίου μεγέθους όπως το Q series PLC CPU. Επιπλέον, μπορούν να ελεγχθούν έως και τρία αρθρωτά CPU και 96 άξονες με το σύστημα πολλαπλών CPU.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU Κίνησης

Επιλογή CPU

Προαιρετικά πρόσθετα τα οποία είναι απαραίτητα για το αρθρωτό CPU, όπως μπαταρίες και κάρτες μνήμης.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Επιλογή

WinCPU

Αυτό το PC CPU προσφέρει ευελιξία ώστε να μπορούν οι χρήστες να προσθέτουν λύσεις με βάση τους υπολογιστές απευθείας στο σύστημα ελέγχου τους.

Προδιαγραφή Προϊόντος

WinCPU
Αρχή