Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό πληροφόρησης

Αρθρωτά πληροφόρησης

Αυτά τα αρθρωτά επιτρέπουν την ανταλλαγή πληροφόρησης με ένα σύστημα κεντρικού ελέγχου.

Η ταξινομημένη συλλογή αρθρωτών ενισχύει την αποδοτικότητα της παραγωγής συλλέγοντας και ελέγχοντας διάφορα τμήματα δεδομένων παραγωγής.

Διασύνδεση MES

Κάντε τη σύνδεση με δεδομένα επιπέδου κατασκευής και πολύτιμες πληροφορίες πραγματικού χρόνου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό διασύνδεσης MES

ΙΤ διασύνδεσης MES

Με υποστήριξη ευρύτερης πλατφόρμας και βάσης δεδομένων από το αρθρωτό διασύνδεσης MES.
Συνδέστε απευθείας το εργοτάξιό σας με το πληροφορικό σύστημα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

ΙΤ διασύνδεσης MES

Καταγραφέας δεδομένων υψηλής ταχύτητας

Ικανοποιήστε την ανάγκη της ανιχνευσιμότητας και ανακαλύψτε ένα πανίσχυρο εργαλείο διάγνωσης προβλημάτων.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό καταγραφής δεδομένων υψηλής ταχύτητας

Εξυπηρετητής δικτύου

Αυτό το αρθρωτό εξυπηρετητής δικτύου επιτρέπει την απομακρυσμένη παρακολούθηση και λειτουργία του PLC μέσω του internet ή intranet.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό εξυπηρετητής δικτύου

Ethernet

Τα αρθρωτά διασύνδεσης Ethernet είναι διαθέσιμα σε ταξινομημένα μοντέλα κατάλληλα για τις ανάγκες των διατάξεων του συστήματος και των συνεργατών μας.

Αρθρωτό Ethernet

Σειριακή επικοινωνία

Διάφορα αρθρωτά σειριακής επικοινωνίας υποστηρίζουν συλλογή, τροποποίηση, παρακολούθηση και έλεγχο PLC και δεδομένων τρίτων.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό σειριακής επικοινωνίας

Έξυπνη επικοινωνία

Αυτό το αρθρωτό έξυπνης επικοινωνίας είναι εφοδιασμένο με δικάναλη διασύνδεση για δυνατότητες προγραμματισμού διεργασίας πολλαπλών καθηκόντων.

Αρθρωτό έξυπνης επικοινωνίας
Αρχή