Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό I/O

Αρθρωτό I/O

Ξεχωριστά αρθρωτά για σύνδεση διατάξεων εισόδου και εξόδου

Η συλλογή περιλαμβάνει ταιριαστά αρθρωτά τα οποία υποστηρίζουν μία ευρεία κλίμακα εφαρμογών, χρήσεων και μεθόδων συνδεσμολογίας.

Είσοδος

Αρθρωτά που λαμβάνουν διάφορα ηλεκτρικά σήματα on/off ως είσοδοι από εξωτερικές διατάξεις και τα μεταβιβάζουν στο CPU του συστήματος.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό εισόδου

Έξοδος

Αυτά τα αρθρωτά λαμβάνουν εντολές εξόδου από το CPU του συστήματος και κατόπιν ενεργοποιούν/απενεργοποιούν την αντίστοιχη εξωτερική διάταξη που είναι απευθείας συνδεδεμένη στο αρθρωτό ηλεκτρικής μεταγωγής/εξόδου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Υπομονάδα εξόδου

Είσοδος/Έξοδος

Αυτά τα αρθρωτά διαθέτουν συνδυασμένες λειτουργίες εισόδου και εξόδου

Συνδυασμένο αρθρωτό I/O

Αρθρωτό διακοπής

Αυτά τα αρθρωτά μπορούν να εκτελούν καθήκοντα διακοπής για απόκριση υψηλής ταχύτητας.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό διακοπής

Αρθρωτό εισόδου NAMUR

Αρθρωτό ψηφιακής εισόδου για σύνδεση έως και 16 αισθητήρων NAMUR. Έτσι, μπορεί να ανιχνεύσει καταστάσεις ON, OFF, διακοπής αγωγού και βραχυκυκλώματος.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό εισόδου NAMUR
Αρχή