Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό τοποθέτησης

Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη

Εξαιρετική συμβατότητα συστήματος μετάδοσης κίνησης. Αρθρωτά θέσεως διαθέσιμα για διάφορες χρήσεις.

Αρθρωτά θέσεως διαθέσιμα για διάφορες χρήσεις.

Απλή κίνηση

Το αρθρωτό αυτό διευκολύνει την εκτέλεση διαφόρων ελέγχων, όπως έλεγχος θέσης, έλεγχος ταχύτητας, έλεγχος ροπής, έλεγχος εκκέντρου και σύγχρονος έλεγχος.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Απλή κίνηση

Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη

Αυτό το αρθρωτό τοποθέτησης τύπου εξόδου ανοιχτού συλλέκτη ενσωματώνει μέθοδο εξόδου ακολουθίας παλμού.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Έξοδος ανοιχτού συλλέκτη

Διαφορική έξοδος

Αυτό το αρθρωτό τοποθέτησης τύπου διαφορικής εξόδου ενσωματώνει μέθοδο εξόδου ακολουθίας παλμού.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Διαφορική έξοδος

Με συνδεσιμότητα SSCNET III

Αρθρωτό τοποθέτησης τύπου σύνδεσης καλωδίου SSCNET III.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Με συνδεσιμότητα SSCNET III

Με συνδεσιμότητα SSCNET

Αρθρωτό τοποθέτησης τύπου σύνδεσης καλωδίου SSCNET.

Με συνδεσιμότητα SSCNET
Αρχή