Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Τροφοδοσία ισχύος

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος

Αρθρωτό για τροφοδοσία ισχύος στο CPU, είσοδο/έξοδο και αρθρωτά ειδικής λειτουργίας.

Μεγάλη ποικιλία αρθρωτών τροφοδοσίας ισχύος είναι διαθέσιμα για να φροντίσουν τις διαφορετικές απαιτήσεις τάσης εισόδου/εξόδου για διάφορες εφαρμογές.

Τροφοδοσία ισχύος

Τέσσερις διαφορετικές βασικές μονάδες είναι διαθέσιμες προσφέροντας διάφορες τιμές τάσεων εισόδου/εξόδου και ρεύματος εξόδου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος

Τροφοδοσία ισχύος με ανίχνευση διάρκειας ζωής

Αυτές οι μονάδες διαθέτουν πρόσθετο LED για ένδειξη του υπόλοιπου χρόνου μέχρι την συντήρηση του αρθρωτού τροφοδοσίας ισχύος επιτρέποντας έτσι την αποτελεσματική προληπτική συντήρηση.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος με ανίχνευση διάρκειας ζωής

Τροφοδοσία ισχύος λεπτού τύπου

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος λεπτού τύπου

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος λεπτού τύπου

Εφεδρική τροφοδοσία ισχύος

Αρθρωτό τροφοδοσίας ισχύος για εφεδρικό σύστημα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Εφεδρική τροφοδοσία ισχύος
Αρχή