Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELSEC-QS/WS Series

MELSEC-QS/WS

Η αντίληψη της ασφάλειας είναι η μετάβαση από τα "μηδενικά ατυχήματα" στον "μηδενικό κίνδυνο".

Το MELSEC Safety παρέχει απεικόνιση των πληροφοριών ασφαλείας, υλοποιεί τον έλεγχο ασφαλείας και ενισχύει την παραγωγικότητα. Επιλέξτε τις διατάξεις ασφαλείας ελέγχου που ταιριάζουν καλύτερα στη διαμόρφωση του συστήματός σας από τις διάφορες διατάξεις της σειράς MELSEC Safety.

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας

Για έλεγχο ασφαλείας μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας! Μπορείτε να πετύχετε ευέλικτα συστήματα χρησιμοποιώντας αποκλειστικό κλιμακωτό προγραμματισμό και δέσμες λειτουργίας CC-Link IE Field, CC-Link Safety.

Περισσότερες πληροφορίες

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας

Ελεγκτής ασφαλείας

Για έλεγχο ασφαλείας μικρής έως μεσαίας κλίμακας! Μπορείτε να πετύχετε εύκολο προγραμματισμό κυκλώματος ασφαλείας χρησιμοποιώντας μόνο δέσμες λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Ελεγκτής ασφαλείας

Αρθρωτό ασφαλείας με ρελέ

Για έλεγχο ασφαλείας μικρής κλίμακας! Ο εύκολος τρόπος να προσθέσετε κύκλωμα ασφαλείας στο MELSEC-Q Series χωρίς να χρησιμοποιήσετε πρόγραμμα.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό ασφαλείας με ρελέ
Αρχή