Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Ελεγκτής ασφαλείας

Ελεγκτής ασφαλείας

Για έλεγχο ασφαλείας μικρής έως μεσαίας κλίμακας! Μπορείτε να πετύχετε εύκολο προγραμματισμό κυκλώματος ασφαλείας χρησιμοποιώντας μόνο δέσμες λειτουργίας.

Αυτός ο ελεγκτής ασφαλείας είναι σύμμορφος κατά τα Πρότυπα Ασφαλείας “ISO 13849-1 Ple” και “IEC 61508 SIL3” και είναι τέλειος για τον έλεγχο ασφαλείας αυτόνομων διατάξεων και συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό CPU

Αρθρωτό CPU ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-WS”.

Αρθρωτό CPU

Αρθρωτό I/O ασφαλείας

Αρθρωτό εισόδου/εξόδου ασφαλείας ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-WS”.

Αρθρωτό I/O ασφαλείας

Δίκτυο

Αρθρωτό διασύνδεσης δικτύου ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-WS”.

Δίκτυο
Αρχή