Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας

Προγραμματιζόμενος ελεγκτής ασφαλείας

Για έλεγχο ασφαλείας μεσαίας έως μεγάλης κλίμακας! Μπορείτε να πετύχετε ευέλικτα συστήματα χρησιμοποιώντας αποκλειστικό κλιμακωτό προγραμματισμό και δέσμες λειτουργίας CC-Link IE Field, CC-Link Safety.

Αυτά τα PLC ασφαλείας είναι πιστοποιημένα κατά τα Διεθνή πρότυπα Ασφαλείας. Υποστηρίζουν μεγάλο αριθμό σημείων I/O ασφαλείας, που τα κάνει κατάλληλα για μεγάλα συστήματα ελέγχου ασφαλείας.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό CPU ασφαλείας

Αρθρωτό CPU ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-QS”.

Αρθρωτό CPU ασφαλείας

Κύρια μονάδα βάσης ασφαλείας

Μονάδα βάσης ειδικά σχεδιασμένη για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-QS”.

Κύρια μονάδα βάσης ασφαλείας

Κύρια μονάδα βάσης ασφαλείας

Τροφοδοσία ισχύος ειδικά σχεδιασμένη για το σύστημα ασφαλείας “MELSEC-QS”.

Μονάδα τροφοδοσίας ισχύος ασφαλείας

Δίκτυο ασφαλείας

Αρθρωτά διασύνδεσης για το σύστημα ασφαλείας "MELSEC-QS".

Δίκτυο ασφαλείας

Αρθρωτό I/O ασφαλείας

Αρθρωτό απομακρυσμένης εισόδου/εξόδου ειδικά σχεδιασμένο για σύστημα ελέγχου ασφαλείας.

Δίκτυο (για γενικές επικοινωνίες)
Αρχή