Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELSEC iQ-R Series

MELSEC iQ-R Series

MELSEC iQ-R Series: Αποτελώντας τον κορμό για περιβάλλοντα αυτοματισμού επομένης γενιάς, η Mitsubishi υλοποίησε έναν ελεγκτή αυτοματισμού με πρόσθετη αξία και ταυτόχρονη μείωση του TCO (ολικού κόστους κατοχής).

Το MELSEC iQ-R Series έχει αναπτυχθεί από το μηδέν με σκοπό τη λύση συνηθισμένων προβλημάτων σε εφτά βασικούς τομείς: παραγωγικότητα, μηχανική, συντήρηση, ποιότητα, συνδεσιμότητα, ασφάλεια και συμβατότητα.
Προσέγγιση τριών σημείων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών: ελάττωση του TCO, αύξηση της αξιοπιστίας και επανάχρηση των υφιστάμενων στοιχείων.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές αυτοματισμού κατάλληλοι για διάφορες εφαρμογές.

Περισσότερες πληροφορίες

CPU

Μονάδα βάσης

Οι μονάδες βάσης είναι απαραίτητες για την εγκατάσταση μονάδων όπως τροφοδοτικά, CPU και μονάδες I/O. Διάφοροι τύποι είναι διαθέσιμοι που καλύπτουν πολλαπλές απαιτήσεις συστημάτων.

Περισσότερες πληροφορίες

Μονάδα βάσης

Τροφοδοσία ισχύος

Το αρθρωτό αυτό χρησιμοποιείται για να παρέχει ηλεκτρική ισχύ στη μονάδα CPU, τις μονάδες I/O και μονάδες βάσης.

Περισσότερες πληροφορίες

Τροφοδοσία ισχύος

Αρθρωτό I/O

Διατάξεις όπως μεταγωγές, ενδεικτικές λυχνίες και αισθητήρες μπορούν εύκολα να συνδεθούν στο σύστημα ελέγχου χρησιμοποιώντας μονάδες ψηφιακών I/O.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό I/O

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Οι αναλογικές μονάδες είναι η κύρια διασύνδεση ανάμεσα στη διεργασία ελέγχου και το σύστημα αυτοματισμού και είναι ειδικά σχεδιασμένες να επικοινωνούν με τους αισθητήρες που επεξεργάζονται τα σήματα μεταβαλλόμενης και έντασης.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό αναλογικού I/O

Αρθρωτά για Κίνηση, Τοποθέτηση, Καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας

Ειδικό σύνολο μονάδων υψηλής ακρίβειας και γρήγορης και έξυπνης απόκρισης που είναι ιδανικά για εφαρμογές που απαιτούν υψηλή ταχύτητα και ακρίβεια.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτά για Κίνηση, Τοποθέτηση, Καταμέτρηση υψηλής ταχύτητας

Αρθρωτό δεδομένων/δικτύου

Η ομάδα αυτή αρθρωτών επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με τα συστήματα πολλαπλού ελέγχου. Η συλλογή αυτή από αρθρωτά βελτιώνει την απόδοση της παραγωγής με συλλογή και έλεγχο διαφόρων δεδομένων παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες

Αρθρωτό δεδομένων/δικτύου
Αρχή