Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό δεδομένων/δικτύου

Αρθρωτό δεδομένων/δικτύου

Αυτή η ομάδα αρθρωτών επιτρέπει την ανταλλαγή δεδομένων με τα συστήματα πολλαπλού ελέγχου.

Η ποικίλη αυτή συλλογή από αρθρωτά βελτιώνει την απόδοση της παραγωγής συλλέγοντας και ελέγχοντας διάφορα δεδομένα παραγωγής.

CC-Link IE TSN

Ανοικτό ολοκληρωμένο δίκτυο με βάση το Ethernet που επιτρέπει την απρόσκοπτη επικοινωνία μεταξύ του συστήματος πληροφορικής και των εγκαταστάσεων παραγωγής.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CC-Link IE TSN

Ethernet

Σχεδιασμένο με διπλές θύρες επί της πλακέτας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως αρθρωτό δικτύου γενικής χρήσης είτε με Ethernet είτε με CC-Link IE Field.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Ethernet

Δίκτυο ελέγχου CC-Link IE

Ένα υψηλής αξιοπιστίας κατανεμημένο δίκτυο ελέγχου σχεδιασμένο να διαχειρίζεται διακινήσεις δεδομένων μεγάλου όγκου (128K λέξεις), με διαμόρφωση υψηλής ταχύτητας 1 Gbps οπτικού καλωδίου διπλού βρόγχου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Δίκτυο ελέγχου CC-Link IE

Δίκτυο Πεδίου CC-Link IE

Ένα ευμετάβλητο Ethernet-based Gigabit δίκτυο που ενσωματώνει ελεγκτή , έλεγχο I/O, έλεγχο ασφαλείας και έλεγχο κίνησης σε μια ευέλικτη τοπολογία καλωδίωσης που υποστηρίζει συνδέσεις αστέρα, δακτυλίου και γραμμής.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Δίκτυο Πεδίου CC-Link IE

CC-Link

Ένα υψηλής ταχύτητας και εξαιρετικά αξιόπιστο, ντετερμινιστικό δίκτυο ελέγχου I/O το οποίο προάγει την λιτή καλωδίωση ενώ ταυτόχρονα προσφέρει προϊόντα συμβατά με πολλαπλούς ανεξάρτητους κατασκευαστές.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CC-Link

Σειριακή επικοινωνία

Παρέχει τη δυνατότητα σύνδεσης με σειριακές συσκευές με ταχύτητες μετάδοσης έως και 230,4 kbps ανά κανάλι.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Σειριακή επικοινωνία

AnyWireASLINK

Το AnyWireASLINK είναι ένα δίκτυο σε επίπεδο αισθητήρων που υλοποιεί μικρότερο χώρο εγκατάστασης και μειώνει τη συνδεσμολογία λόγω της εύκολης τοπολογίας καλωδίωσης.

Προδιαγραφή Προϊόντος

AnyWireASLINK

PROFINET

Το PROFINET είναι ένα πρότυπο επικοινωνίας μέσω Industrial Ethernet, σχεδιασμένο για συλλογή δεδομένων και έλεγχο εξοπλισμού βιομηχανικών συστημάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στην παροχή δεδομένων κάτω από αυστηρούς χρονικούς περιορισμούς.

Προδιαγραφή Προϊόντος

PROFINET

PROFIBUS

Το PROFIBUS αποτελεί ένα πρότυπο επικοινωνίας fieldbus της τεχνολογίας αυτοματισμού και παρουσιάστηκε για πρώτη φορά πριν από αρκετές δεκαετίες.

Προδιαγραφή Προϊόντος

PROFIBUS

CANopen

Το CANopen είναι ένα πρωτόκολλο επικοινωνίας και διαμόρφωσης προφίλ συσκευών για ενσωματωμένα συστήματα που χρησιμοποιούνται στον αυτοματισμό. Σήμερα χρησιμοποιείται σε ποικίλα πεδία εφαρμογών, όπως ιατρικοί εξοπλισμοί, ναυτιλιακά ηλεκτρονικά, εφαρμογές σιδηροδρομικών μεταφορών ή αυτοματισμοί κτιρίων.

Προδιαγραφή Προϊόντος

CANopen
Αρχή