Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αρθρωτό I/O

Αρθρωτό I/O

Τα ψηφιακά αρθρωτά I/O χρησιμοποιούνται για να παρέχουν διασύνδεση των διαφόρων διεργασιών με τον ελεγκτή.

Η μεγάλη πυκνότητα συνδέσεων τερματικών (μέχρι 64 σημεία) έχει ως αποτέλεσμα την χωροοικονομική σχεδίαση μέσα στο θάλαμο και ελαττώνει ακόμα περισσότερο το κόστος εγκατάστασης.

Είσοδος

Χρησιμοποιούνται για τη διασύνδεση των ψηφιακών σημάτων στο CPU ελέγχου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Είσοδος

Έξοδος

Λαμβάνει τα σήματα εξόδου από τη μονάδα CPU και στέλνει σήματα προς τις εξωτερικές συσκευές.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Έξοδος

Συνδυασμένη είσοδος και έξοδος

Αρθρωτό με συνδυασμένες λειτουργίες εισόδου και εξόδου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Αρθρωτό I/O
Αρχή