Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Τροφοδοσία ισχύος

Τροφοδοσία ισχύος

Το αρθρωτό αυτό χρησιμοποιείται για να παρέχει ηλεκτρική ισχύ στη CPU, τα αρθρωτά I/O και άλλα αρθρωτά της μονάδας βάσης.

Τροφοδοσία ισχύος

Διατίθενται δυο τύποι αναλόγως τις διαφορετικές τάσεις εισόδου/εξόδου, και τις τιμές ρεύματος εξόδου.

Προδιαγραφή Προϊόντος

Τροφοδοσία ισχύος
Αρχή