• Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Ελεγκτές Κίνησης

Ελεγκτές σερβοσυστήματος

Ένα καθολικά ομοιογενές σύστημα έναντί μεμονωμένων στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα το εξαιρετικό περιβάλλον απόδοσης.

Οι ελεγκτές των σερβοσυστημάτων είναι διατάξεις που επιτυγχάνουν υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας έλεγχο μετάδοσης για κάθε βιομηχανικό μηχάνημα.
Στη συλλογή υπάρχουν διάφοροι Ελεγκτές Κίνησης και Ελεγκτές Απλής Κίνησης (μονάδες Τοποθέτησης). Η κατάλληλη μονάδα μπορεί να επιλεγεί για κάθε ζητούμενο σύστημα.

Κατάλογος προϊόντων

MELSEC iQ-R Series

MELSEC iQ-R Series Υψηλής απόδοσης ελεγκτές κίνησης για το iQ Platform.

MELSEC iQ-F series

MELSEC iQ-F series Ελεγκτές σερβο-συστήματος για το PLC της σειράς MELSEC iQ-F.

Ελεγκτής Κίνησης Q Series

Αρθρωτό CPU κίνησης: Ένας ελεγκτής κίνησης υψηλής απόδοσης ικανός για παράλληλη διεργασία. Ακριβής έλεγχος κίνησης ξεχωριστά ή σε πολλαπλά CPU.

  Αυτόνομος Ελεγκτής Κίνησης

  Ελεγκτής κίνησης αυτόνομου τύπου: Κατάλληλος ελεγκτής για συμπαγή εξοπλισμό έλεγχου. Μία συμπαγής μονάδα με περιβάλλον τροφοδοσίας ισχύος και ελέγχου.

   Αρθρωτό Απλής Κίνησης Q series (αρθρωτό Τοποθέτησης)

   Ένα αρθρωτό τοποθέτησης SSCNET για χρήση με το MELSEC-Q Series. Αρθρωτό τοποθέτησης βασισμένο στο Q Series

    Αρθρωτό Απλής Κίνησης L Series

    Αρθρωτό τοποθέτησης για απλό αλλά ευέλικτο σύγχρονο έλεγχο. Αρθρωτό τοποθέτησης βασισμένο στο L Series.

     Λογισμικό μηχανικής

     Ανώτερο περιβάλλον μηχανικής με απλή ρύθμιση Πιο άνετο περιβάλλον μηχανικής