Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Ελεγκτές Κίνησης

Ελεγκτές σερβοσυστήματος

Ένα καθολικά ομοιογενές σύστημα έναντί μεμονωμένων στοιχείων έχει ως αποτέλεσμα το εξαιρετικό περιβάλλον απόδοσης.

Οι ελεγκτές των σερβοσυστημάτων είναι διατάξεις που επιτυγχάνουν υψηλής ταχύτητας και ακρίβειας έλεγχο μετάδοσης για κάθε βιομηχανικό μηχάνημα.
Στη συλλογή υπάρχουν διάφοροι Ελεγκτές Κίνησης και Ελεγκτές Απλής Κίνησης (μονάδες Τοποθέτησης). Η κατάλληλη μονάδα μπορεί να επιλεγεί για κάθε ζητούμενο σύστημα.

Κατάλογος προϊόντων

Αρχή