Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Motion Module

Χαρακτηριστικά

Αυτά τα αρθρωτά Κίνησης με επεξεργαστές πολλαπλών πυρήνων επιτρέπουν τη διαμόρφωση ενός μεγάλου συστήματος υψηλής ταχύτητας υποστηρίζοντας το ανοιχτό δίκτυο CC-Link IE TSN σε πραγματικό χρόνο.

 • Εκτελεί έλεγχο θέσης, όπως γραμμική παρεμβολή χρησιμοποιώντας δέσμες λειτουργίας. Ο προγραμματισμός είναι εύκολος: οι χρήστες πρέπει απλώς να ρυθμίσουν τα δεδομένα θέσης στις δέσμες λειτουργίας.
 • Συνδέεται με διάφορα αρθρωτά όπως σερβο-ενισχυτές και αρθρωτά I/O μέσω CC-Link IE TSN. Αυτή η συνδεσιμότητα σας επιτρέπει να διαμορφώσετε ένα σερβο-σύστημα πιο ευέλικτα.
 • Υποστηρίζει ένα σταθερό περιβάλλον ελέγχου που μπορεί να διαχειριστεί εργασίες που κυμαίνονται από το σχεδιασμό ενός συστήματος έως τον εντοπισμό σφαλμάτων και τη συντήρηση.
 • Τα αρθρωτά Κίνησης μπορούν να προγραμματιστούν απευθείας για τη διανομή ελέγχου φορτίου με PLC CPUs. Αυτό διασφαλίζει ότι η απόδοση δεν υποβαθμίζεται ακόμη και όταν ο αριθμός των αξόνων αυξάνεται.
RD78GHV/RD78GHW

CC-Link IE TSN
MELSEC iQ-R series
RD78GHV
RD78GHW


 • Maximum number of control axes:
  128 axes/module (RD78GHV)
  256 axes/module (RD78GHW)
 • Minimum operation cycle *1:31.25 [μs]
 • ST language program capacity:
  Built-in ROM max. 16 MB + SD memory card

*1 The operation cycle varies by the number of control axes and the models.

RD78G4/RD78G8/RD78G16/RD78G32/RD78G64

CC-Link IE TSN
MELSEC iQ-R series
RD78G4/RD78G8
RD78G16/RD78G32/RD78G64


 • Maximum number of control axes:
  64 axes/module (RD78G64)
 • Minimum operation cycle *1:62.5 [μs]
 • ST language program capacity:
  Built-in ROM max. 16 MB + SD memory card

*1 The operation cycle varies by the number of control axes and the models.

Επικοινωνία Ασφαλείας

Το CC-Link IE TSN επιτρέπει τον έλεγχο των επικοινωνιών ασφαλείας και μη ασφαλείας, υλοποιώντας ένα ευέλικτο σύστημα με το οποίο οι επικοινωνίες ασφαλείας μπορούν εύκολα να ενσωματωθούν στο κύριο δίκτυο ελέγχου.

Στο επόμενο σύστημα το οποίο ενσωματώνει επικοινωνίες ασφαλείας και μη ασφαλείας, το CPU ασφαλείας ελέγχει τα σήματα ασφαλείας που λαμβάνονται μέσω της απομακρυσμένης μονάδας ασφαλείας I/O και εξάγει τα σήματα ασφαλείας (STO κ.λπ.) στους σερβο-ενισχυτές. Με την έξοδο σημάτων ασφαλείας μέσω του δικτύου εξαλείφεται η ανάγκη καλωδίωσης σημάτων ασφαλείας σε ελεγκτή ασφαλείας και σερβο-ενισχυτή.

Motion Module

Προδιαγραφή Προϊόντος

Motion Module
 RD78GHWRD78GHVRD78G64RD78G32RD78G16RD78G8RD78G4
Maximum number of control axes25612864321684
Minimum operation cycle [μs]*131.2562.5
Servo amplifier connection methodCC-Link IE TSN (1 Gbps)
Maximum distance between stations [m(ft.)]100(328.08)
Connectable servo amplifierMR-J5-G, MR-J5W-G   Read mode
Control modesPosition control, Speed control, Torque control, Synchronous control, Cam Control
Positioning controlPosition control, Linear interpolation (Up to 4 axes), Circular interpolation (2 axes)
Acceleration/deceleration processTrapezoidal acceleration/deceleration, Jerk acceleration/deceleration,
Acceleration/deceleration time fixed method
Programming languagePLC CPU: Sequence program, FBD/LD, ST
Motion module: ST
Homing functionsData set method, Driver homing method *2
Manual controlJOG Operation
Auxiliary functionsForced stop, Hardware stroke limit, Software stroke limit, Absolute position system,
Data logging, Acceleration/deceleration time change,
Target position change, Torque limit value change, Speed change, Override
Common functionsTouch probe, Slave emulate, Event history, Monitoring of servo data, Servo System Recorder
Engineering environmentMELSOFT GX Works3
Number of I/O occupying points32 points + 16 points (empty slot)32
5VDC internal current consumption [A]2.331.93
Mass [kg]0.440.26

*1 The minimum operation cycle varies depending on the number of control axes and the model.

*2 The home position return method set in a driver (a servo amplifier) is used.

Αρχή