Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

FR Configurator

Το λογισμικό εγκατάστασης FR-Configurator είναι ένα πανίσχυρο εργαλείο για τη λειτουργία του δικού σας αντιστροφέα συχνότητας.

Το λογισμικό τρέχει σε όλες τις εκδόσεις των MS Windows και, επομένως, επιτρέπει τη λειτουργία του αντιστροφέα μέσω οποιουδήποτε συμβατικού προσωπικού υπολογιστή. Μπορούμε να διαμορφώσουμε, να θέσουμε σε λειτουργία και να ελέγξουμε αρκετούς αντιστροφείς συχνότητας ταυτόχρονα σε ένα δίκτυο ή μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή ή laptop.

Το λογισμικό FR-Configurator είναι σχεδιασμένο για όλους τους αντιστροφείς συχνότητας της σειράς 700.

Το FR Configurator2 έχει σχεδιαστεί για τη σειρά 800, ξεκινώντας με το FR-A800, αλλά θα περιλαμβάνει και σύνδεση με τις σειρές 500/700 στο μέλλον.

Η σύνδεση μεταξύ υπολογιστή και αντιστροφέα δημιουργείται είτε μέσω ενός δικτύου RS485 είτε απευθείας μέσω ενός καλωδίου προσαρμογέα PC SC-FR που διατίθεται ξεχωριστά. Για τη σειρά FR-E700/FR-A700 υπάρχει επίσης διαθέσιμος διασυνδέτης USB.

  • Λόγω των δυνατοτήτων του δικτύου του αντιστροφέα μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα μέχρι και 32 αντιστροφείς συχνότητας.
  • Μέσω επισκόπησης συνόλου ή σχετικών λειτουργιών οι διάφορες παράμετροι μπορούν να ρυθμιστούν εύκολα.
  • Οι κατανοητές λειτουργίες οθόνης παρέχουν απεικόνιση δεδομένων, αναλογική, παλμογράφου, και συναγερμού.
  • Η ανάλυση κατάστασης αντιστροφέα παρέχει λεπτομερή διόρθωση σφαλμάτων.
  • Η δοκιμαστική λειτουργία παρέχει προσομοίωση λειτουργίας και ρύθμιση μέσω της λειτουργίας αυτόματου συντονισμού.
  • Οι παράμετροι μπορούν να αποθηκευτούν στον προσωπικό υπολογιστή και να εκτυπωθούν.
  • Η εκτεταμένη ηλεκτρονική βοήθεια παρέχει υποστήριξη σχετικά με όλες τις ερωτήσεις πάνω στις ρυθμίσεις και τη λειτουργία.
  • Το FR Configurator2 περιλαμβάνει ενσωματωμένη λειτουργικότητα προγραμματισμού PLC για τη σειρά 800.
Αρχή