Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Αναδραστικός Μετατροπέας Πολλαπλής Λειτουργίας

Αναδραστικός Μετατροπέας Πολλαπλής Λειτουργίας

Ο μετατροπέας της σειράς FR-XC είναι μια αυτόνομη προσθήκη για τη βελτίωση της απόδοσης των μετατροπέων ή VFD γενικής χρήσης. Προσφέρει καταστολή αρμονικών και ανάδραση ισχύος σε μια ενιαία λύση.

FR-XC

Ο Αναδραστικός Μετατροπέας Πολλαπλής Λειτουργίας της σειράς FR-XC υποστηρίζει την καταστολή των αρμονικών και την ανανέωση της τροφοδοσίας με μία μονάδα και μπορεί να συνδυαστεί με τον προαιρετικό αντιδραστήρα FR-XCB ή FR-XCL για την ενίσχυση των λειτουργιών ανάδρασης που είναι οι πλέον κατάλληλες για την εφαρμογή.

Περισσότερες πληροφορίες

FR-XC
Αρχή