Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

FR-A800 Plus Series

FR-A800 Plus Series

Ειδικός αντιστροφέας για εξειδικευμένους τομείς, της σειράς FR-A800 Plus.

Οι βέλτιστες λειτουργίες για κάθε ειδικό πεδίο έχουν προστεθεί στην ήδη υψηλή απόδοση και υψηλή λειτουργικότητα του αντιστροφέα της σειράς FR-A800.

FR-A800-CRN

Αντιστροφέας με διάφορες λειτουργίες ιδανικό ς για εφαρμογές γερανών, όπως μείωση των ενδιάμεσων χρόνων ενάρξεων παραγωγής (tact time), πρόληψη ολίσθησης φορτίου, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες

FR-A800-CRN

FR-A800-R2R

Ο αντιστροφέας FR-A800-R2R έχει διάφορες ειδικές λειτουργίες, όπως υπολογισμό διαμέτρου περιτύλιξης, παρέχοντας σταθερό έλεγχο περιτύλιξης/εκτύλιξης ανεξάρτητα.

Προδιαγραφή Προϊόντος

FR-A800-R2R
Αρχή