Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

FR-CS80 series

FR-CS80 – Η απλή λύση

Παρέχοντας γενικής χρήσης έλεγχο μαγνητικής ροής στο μικρότερο συμπαγές σώμα στον κόσμο, το FR-CS80 προσφέρει οικονομικά αποδοτικές λύσεις. Αυτό καθιστά το FR-CS80 κατάλληλο για όλες σχεδόν τις βιομηχανικές εφαρμογές.

Χαρακτηριστικά και οφέλη για τον χρήστη

Γενικής χρήσης έλεγχος ανύσματος μαγνητικής ροής

Λόγω του γενικής χρήσης ελέγχου ανύσματος μαγνητικής ροής, ο αντιστροφέας παρέχει ροπή υψηλού επιπέδου ακόμη και σε χαμηλές στροφές, χωρίς την ανάγκη παλμογεννήτριας.

Περιορισμός ρεύματος ταχείας αντίδρασης

Η λειτουργία συνεχίζεται και η ειδοποίηση υπερτάσης δεν ενεργοποιείται ακόμη και αν υπάρχει ξαφνική αλλαγή φορτίου

Σύνδεση Διαύλου DC για εξοικονόμηση ενέργειας

Η συνδεσιμότητα μέσω του DC-Bus καθιστά δυνατή την εξοικονόμηση ενέργειας εντός του συστήματος, και ακόμη και τη σύνδεση nraking chopper ή μονάδας επιστροφής ενέργειας στο δίκτυο κατά το φρενάρισμα.

Εύκολη σύνδεση Plug-and-play στο HMI (GOT) μέσω RS485

Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία "Αυτόματη σύνδεση" του αντιστροφέα, ο αντιστροφέας μπορεί να επικοινωνήσει με το GOT σειράς 2000 μέσω RS-485, απλώς συνδέοντας το HMI.

Χαρακτηριστικό συνεχούς λειτουργίας σε στιγμιαία διακοπή ρεύματος

Ακόμα και σε περίπτωση στιγμιαίας διακοπής ρεύματος, η λειτουργία του κινητήρα συνεχίζεται χωρίς ελεύθερη κύλιση και η παραγωγή διατηρείται.

Λειτουργία χρόνου επιβράδυνσης έως τη στάση σε διακοπή ρεύματος

Ο κινητήρας επιβραδύνει έως τη στάση χωρίς ελεύθερη κύλιση όταν συμβαίνει διακοπή ρεύματος ή χαμηλή τάση. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη για τη διακοπή του κινητήρα αποφεύγοντας τον κίνδυνο.

Επιβράδυνση αυξημένης διέγερσης

Ο χρόνος επιβράδυνσης μπορεί να μειωθεί χωρίς τη χρήση αντίστασης πέδησης. Ο χρόνος μεταξύ ενάρξεων παραγωγής μπορεί να μειωθεί σε μια γραμμή μεταφοράς ή κάτι παρόμοιο.

Επιτάχυνση/επιβράδυνση προτύπου S

Διατηρείται πρότυπο S από την παρούσα συχνότητα έως τη συχνότητα στόχο. Έτσι, είναι δυνατόν να μειωθεί το αποτέλεσμα του κραδασμού κατά την επιτάχυνση/επιβράδυνση και να αποφευχθούν μετατοπίσεις φορτίου.

Λειτουργία πολλαπλών ταχυτήτων (λειτουργία εναλλαγής μέχρι και 15 ταχυτήτων)

Οι ταχύτητες λειτουργίας μπορούν να προκαθοριστούν μέσω παραμέτρων. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει εύκολα την ταχύτητα του μηχανήματος.

Με προστασία για επικίνδυνες συνθήκες

Η επίστρωση της πλακέτας του κυκλώματος είναι σύμφωνα με το IEC 60721-3-3 3C2/3S2 για βελτιωμένη αντοχή στις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Προδιαγραφές

FR-CS80 series

Αρχή