Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Μετατροπείς Συχνότητας - FR-F800-E

Απλή ενσωμάτωση σε υπάρχοντα περιβάλλοντα δικτύου

FR-F800‑E με ενσωματωμένο Ethernet

Προσφέροντας ολοκληρωμένο συνδεσιμότητα 100Mbit Ethernet TCP/IP και BACnet/IP από το εργοστάσιο εκτός από τις υπάρχουσες επιλογές δικτύου, το FR-F800-E παρέχει στους κατασκευαστές μηχανών και τους ολοκληρωτές συστημάτων αυξημένη ικανότητα για απομακρυσμένη επιτήρηση συστήματος και ρύθμιση παραμέτρων, καθώς και εύκολη ενσωμάτωση σε υπάρχοντα περιβάλλοντα δικτύου.

Χαρακτηριστικά και οφέλη για τον χρήστη

Μειωμένο κόστος

Η τυπική συνδεσιμότητα Ethernet μειώνει το κόστος σύνδεσης του συστήματος μετάδοσης μεταβλητής ταχύτητας στο δίκτυο Ethernet χωρίς την ανάγκη πρόσθετων αρθρωτών. Η σύνδεση επίσης παρέχει υποστήριξη για CC-Link IEF Basic αλλά και Modbus/TCP.

CC-Link IEF Basic

 • Υποστηρίζει επικοινωνία ταλάντωσης για μείωση του φόρτου προγραμματισμού
 • Οικονομική δικτύωση μέσω Ethernet
 • Βρίσκεται στην κορυφή της γενικής πυραμίδας TCP/IP για μικτή επικοινωνία
 • Δίνει τη δυνατότητα στο γενικό μηχάνημα με χρήση του πρωτοκόλλου TCP/IP να συνδεθεί στο ίδιο δίκτυο
 • Εύκολη διερεύνηση προβλημάτων με διαγνωστικές λειτουργίες

Modbus/TCP

 • Προσαρμόζεται στο βιομηχανικό πρωτόκολλο Ethernet Modbus/TCP
Βέλτιστη υποστήριξη του Industry 4.0

Η ενσωματωμένη θύρα Ethernet επιτρέπει στο χρήστη να συνδεθεί στη μονάδα χρησιμοποιώντας πρότυπα πρωτόκολλα όπως CC-Link IE Field Basic (CCLIEFB) / SLMP / Modbus/TCP and BACnet/IP για λειτουργία/παρακολούθηση της κατάστασης μονάδας και ρύθμιση παραμέτρων.

 • Δεν χρειάζεται ειδικό λογισμικό
 • Βελτίωση ασφάλειας με φίλτρο IP Range
 • Απευθείας σύνδεση για έλεγχο από συστήματα SCADA
 • Απομακρυσμένη διάγνωση και διόρθωση σφαλμάτων
 • Βελτιωμένη απόκριση για συντήρηση
Εύκολη πρόσβαση σε όλες τις μονάδες μετάδοσης από μία θέση

Με το λογισμικό FR-Configurator2 της Mitsubishi Electric, οι χρήστες μπορούν να αναζητούν το δίκτυο των συνδεδεμένων μονάδων μετάδοσης, και να δημιουργούν σύνδεση με πλήρη έλεγχο ρύθμισης παραμέτρου, καταφόρτωσης/αναφόρτωσης παραμέτρου και επιτήρησης.

 • Απευθείας σύνδεση στο δίκτυο TCP/IP μέσω καλωδίου ή WiFi
 • Σάρωση του συστήματος για εντοπισμό μονάδων μετάδοσης FR-F800-Ε στο δίκτυο
 • Πλήρη πρόσβαση στη μονάδα μετάδοσης για ρύθμιση παραμέτρων και επιτήρηση
 • Αναφόρτωση και καταφόρτωση προγράμματος λειτουργίας PLC
 • Αναφόρτωση και καταφόρτωση δέσμης παραμέτρων
Απλή καλωδίωση και χειρισμός δεδομένων

Η δυνατότητα τυποποίησης δικτύου στο βιομηχανικό Ethernet απλοποιεί την καλωδίωση και σημαίνει ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια υποδομή συστήματος για διαφορετικά πρωτόκολλα Ethernet. Αυτό είναι πολύ αποδοτικό οικονομικά και επιτρέπει την απλή αναβάθμιση των μηχανημάτων.

Ευέλικτη πρόσβαση

Εκτός από την απευθείας σύνδεση μέσω Ethernet, μπορεί επίσης να συνδεθεί PC μέσω θύρας USB στο PLC της Mitsubishi Electric. Παρέχεται έτσι άνετο και οικείο περιβάλλον για τους μηχανικούς που θα εγκαταστήσουν τη μονάδα μετάδοσης κίνησης ή για το προσωπικό συντήρησης.

Προληπτική συντήρηση με το FAG SmartCheck

Το FR-F800-E προσφέρει μια σειρά από λειτουργίες και δυνατότητες που βοηθούν στη μείωση του άεργου χρόνου και επιτρέπουν την προληπτική συντήρηση.

Απευθείας σύνδεση με αισθητήρα κραδασμών FAG SmartCheck

Λόγω του ότι το FAG SmartCheck μπορεί να συνδεθεί μέσω Ethernet, το FR-F800-E παρέχει στοιχεία για την ταχύτητα στον αισθητήρα, έτσι ώστε να μπορεί να συνδυάσει δεδομένα ταχύτητας με δεδομένα δόνησης και να δημιουργήσει μια ακριβέστερη εικόνα της κατάστασης του μηχανήματος.

Σύνδεση δύο κόσμων

Όταν υπάρχει εγκατεστημένη πρόσθετη κάρτα για σύνδεση της μονάδας μετάδοσης σε ένα ειδικό βιομηχανικό δίκτυο, όπως CC-Link ή Profibus, η ενσωματωμένη διεπαφή Ethernet επιτρέπει στο FR-F800-Ε να συνδεθεί ταυτόχρονα σε άλλη συσκευή, όπως ένα PC για λειτουργίες ελέγχου ποιότητας. Τα δύο δίκτυα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα.

Αρχή