Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MR Configurator

Το άνετο λογισμικό εγκατάστασης για τους προσωπικούς υπολογιστές βασισμένους στα Windows επιτρέπει τέλειο συντονισμό του MR-J2S και των συνδεδεμένων σερβομοτέρ. Αυτό το λογισμικό μας διευκολύνει στο να κάνουμε παρακολούθηση, διάγνωση, λήψη και εγγραφή παραμέτρων και χειρισμούς δοκιμών από την εγκατάσταση μέσω ενός προσωπικού υπολογιστή.

Λειτουργία ανάλυσης μηχανής

Η συχνότητα συντονισμού του μηχανικού συστήματος μπορεί να αναλυθεί μέσω μιας απλής σύνδεσης του σερβομοτέρ. Η ανάλυση ολοκληρώνεται μέσα σε 30 δευτερόλεπτα.

Λειτουργία προσομοίωσης μηχανής

Τα αποτελέσματα του αναλυτή μηχανής καταγράφονται σε ένα μοντέλο προσομοίωσης, και μπορεί να προβλεφθεί η αντίδραση του μηχανικού συστήματος. Μπορείτε να κοιτάξετε τις προσομοιωμένες κυματομορφές ταχύτητας, ροπής και παλμού πτώσης κτλ. ενώ αλλάζετε το σχέδιο εντολής, τη δυνατότητα του σερβομοτέρ και τις απολαβές, χωρίς να λειτουργήσετε την μηχανή.

Λειτουργία αναζήτησης απολαβής

Το λογισμικό μεταβάλλει τις απολαβές αυτόματα και αναζητά την τιμή που διασφαλίζει τον συντομότερο δυνατό χρόνο ρύθμισης με ελάχιστη υπερ-απόκλιση και δόνηση. Η ικανότητα φαίνεται καλύτερα, όταν απαιτείται ρύθμιση υψηλού επιπέδου.

Αρχή