Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

 • Καταχώρηση
 • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Λογισμικό Υπολογιστικής Άκρων

Νέα αξία για τα σημεία παραγωγής μέσω συλλογής και χρήσης δεδομένων.

Προϊόντα λογισμικού που είναι συμβατά με το Edgecross, μια πλατφόρμα λογισμικού τομέα υπολογιστικής ανοικτού άκρου που επιτρέπει συνεργασία μεταξύ FA και IT. Θα συμβάλουμε στη βελτίωση των σημείων παραγωγής με διάφορες λύσεις που χρησιμοποιούν δεδομένα του σημείου παραγωγής.

Κατάλογος προϊόντων

 • Λογισμικό που εκτελεί διάφορες επεξεργασίες για την αξιοποίηση δεδομένων στον τομέα παραγωγής χρησιμοποιώντας λειτουργίες που παρέχονται από το Edgecross στο επίπεδο υπολογιστικής άκρου.


  • • Real-time Data Analyzer
 • Λογισμικό που μπορεί εύκολα να συλλέγει δεδομένα από διάφορα δίκτυα και διατάξεις.


  • • Συλλέκτης Δεδομένων Δικτύου CC-Link IE
  • • Συλλέκτης Δεδομένων SLMP
  • • Συλλέκτης Δεδομένων OPC UA
  • • Συλλέκτης Δεδομένων MTConnect
Αρχή