Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Συλλέκτης Δεδομένων

Συλλέκτης Δεδομένων

Φορτώστε τα δεδομένα διαφόρων δικτύων και διατάξεων στο Edgecross.

Λογισμικό που συλλέγει εύκολα τα δεδομένα του σημείου παραγωγής. Υποστηρίζει διάφορα πρωτόκολλα και τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από διάφορα δίκτυα και διατάξεις ανεξάρτητα από τους κατασκευαστές διατάξεων και δικτύων. Τα δεδομένα μπορούν επίσης να συλλεχθούν από υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

Συλλέκτης Δεδομένων Δικτύου CC-Link IE

Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από προϊόντα συμβατά ΜΕ CC-Link IE.

Συλλέκτης Δεδομένων Δικτύου CC-Link IE

Συλλέκτης Δεδομένων SLMP

Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από διατάξεις αλληλουχίας MELSEC συμβατές με SLMP

Συλλέκτης Δεδομένων SLMP

Συλλέκτης Δεδομένων OPC UA

Τα δεδομένα μπορούν να συλλεχθούν από τη διάταξη εξυπηρέτησης OPC UA.

Συλλέκτης Δεδομένων OPC UA

Συλλέκτης Δεδομένων MTConnect

Ο Συλλέκτης Δεδομένων MTConnect μπορεί να συλλέξει τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στις εργαλειομηχανές συμβατές με MTConnect.

Συλλέκτης Δεδομένων MTConnect
Αρχή