Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

Βιομηχανικός Υπολογιστής MELIPC

Βιομηχανικός Υπολογιστής MELIPC

Ο βιομηχανικός υπολογιστής ανοίγει νέες δυνατότητες στην παραγωγή

Ο βιομηχανικός υπολογιστής έχει αναπτυχθεί μεγιστοποιώντας την πολύ αξιόπιστη τεχνολογία ελέγχου διατάξεων που συγκεντρώνεται μέσω της ανάπτυξης του προγραμματιζόμενου ελεγκτή της σειράς MELSEC. Ο βιομηχανικός υπολογιστής Mitsubishi Electric της σειράς MELIPC προσφέρει νέες αξίες για την υπολογιστική άκρων (Edge Computing), τον συντονισμό των συστημάτων IT και τον έλεγχο των διατάξεων με τα στιβαρά χαρακτηριστικά και την ευελιξία του χρησιμοποιώντας εφαρμογές γενικής λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

Κατάλογος προϊόντων

  • Ένα αρθρωτό υλοποιεί την επεξεργασία δεδομένων παραγωγής και τον έλεγχο πραγματικού χρόνου των διατάξεων


  • Η απεικόνιση του τομέα παραγωγής γίνεται με προεγκατεστημένη οθόνη LCD υψηλής ανάλυσης


  • Η ευέλικτη επέκταση συστήματος υλοποιεί IoT κατάλληλο για τον τομέα παραγωγής


  • Σε συνδυασμό με το υπάρχον σύστημα, ο τομέας παραγωγής που βασίζεται στο IoT υλοποιείται με χαμηλότερο κόστος


Αρχή