Αναζήτηση

Έναρξη κύριων περιεχομένων

  • Καταχώρηση
  • Είσοδος

Προϊόντα

Print page

Προϊόντα

MELIPC MI1000

MI1000

Σε συνδυασμό με την υπάρχουσα εγκατάσταση, ο τομέας παραγωγής που βασίζεται στο IoT υλοποιείται με χαμηλότερο κόστος

Το συμπαγές σώμα διαθέτει Windows, ®, ενισχύοντας την ευελιξία εγκατάστασης στον τομέα παραγωγής. Η τοποθέτηση του αρθρωτού στην υπάρχουσα εγκατάσταση χωρίς λειτουργία επικοινωνίας ως πύλη υλοποιεί το IoT του τομέα παραγωγής με χαμηλότερο κόστος.

MI1000

Ένα συμπαγές αρθρωτό ύψους 26 χιλ. επιτρέπει λειτουργίες υπολογιστή. Η εγκατάσταση στην υπάρχουσα εγκατάσταση είναι εύκολη καθώς απαιτεί ελάχιστο χώρο, συμβάλλοντας στην διαμόρφωση τομέα παραγωγής με IoT.

Περισσότερες πληροφορίες

MI1000
Αρχή